Marian Łapiński "Urządzenia pomiarowe teleelektryki"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 2000 + 130 egz., Warszawa, 1958

"Książka zawiera opis schematów i zasady działania układów teleelektrycznych, występujących w miernictwie teleelektrycznym, a także w miernictwie automatyki.
Poza tym układy takie występują także prawie w każdym nowoczesnym urządzeniu teletransmisyjnym, w maszynach liczących i w wielu innych urządzeniach telekomunikacyjnych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów łączności oraz inżynierów z dziedzin z łącznością współpracujących, jak np.: automatyka, energetyka."
Wstęp (9)
1. Stabilizatory napięcia i prądu (11)
1.1. Uwagi ogólne.
1.2. Stabilizatory neonowe.
1.3. Stabilizatory o opornikach tlenkowych.
1.4. Baretery.
1.5. Stabilizatory elektronowe.
1.6. Stabilizatory elektromagnetyczne prądu zmiennego.
1.7. Stabilizatory elektromagnetyczne o rdzeniu nasycanym prądem stałym (stabilizatory transduktorowe)
1.8. Stabilizatory węglowe.
1.9. Stabilizatory z autotransformatorem.
1.10. Stabilizacja napięcia w prostownikach tyratronowych.
1.11. Stabilizacja prądu stałego pobieranego z prądnic.
1.12. Stabilizacja napięcia przy zastosowaniu transformatora szeregowego.
2. Wzmacniacze pomiarowe (37)
2.1. Wiadomości wstępne.
2.2. Wzmacniacze o sprzężeniu zwrotnym.
2.3. Wtórnik katodowy.
2.4. Wzmacniacze o uziemionej siatce.
2.5. Wzmacniacze selektywne.
2.6. Wzmacniacze prądu stałego.
3. Generatory pomiarowe (144)
3.1. Uwagi ogólne.
3.2. Generatory drgań sinusoidalnych.
3.3. Generatory drgań okresowych o przebiegach specjalnych.
3.4. Generatory impulsów.
3.5. Generatory szumów.
3.6. Generatory o modulacji częstotliwości (wobulatory)
4. Układy przełączające i wyłączające (252)
4.1. Przełączniki strumieniowe.
4.2. Przerzutniki (triggery, spusty, układy Flip-Flop).
4.3. Przełączniki elektronowe kluczowane.
4.4. Wyłaczniki.
5. Urządzenia liczące (290)
5.1. Uwagi ogólne.
5.2. Urządzenia modelowe.
5.3. Urządzenia cyfrowe (impulsowe).
6. Dyskryminatory (351)
6.1. Uwagi ogólne.
6.2. Dyskryminatory fazy.
6.3. Dyskryminatory napięcia.
6.4. Dyskryminatory czasowe.
6.5. Dyskryminatory częstotliwości.
Oznaczenia (403)
Wykaz literatury podstawowej (405)

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.