Lebson S., Kaniewski J. "Pomiary elektryczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 5, nakład 15000 + 100 egz., Warszawa, 1968

1. Wiadomości wstępne (7)
2. Wzorce jednostek elektrycznych (10)
3. Wiadomości ogólne o miernikach (20)
4. Mierniki magnetoelektryczne (39)
5. Mierniki prostownikowe (56)
6. Mierniki termoelektryczne (62)
7. Magnetoelektryczne mierniki ilorazowe (Logometry magnetoelektryczne) (65)
8. Mierniki o ruchomym magnesie (68)
9. Mierniki elektromagnetyczne (71)
10. Mierniki elektrodynamiczne (81)
11. Mierniki indukcyjne (95)
12. Mierniki cieplne (elektrotermiczne) (99)
13. Mierniki elektrostatyczne (101)
14. Mierniki wibracyjne (107)
15. Mierniki elektroniczne (108)
Wiadomości ogólne. Lampowe układy prostujące. Woltomierze lampowe.
16. Elektryczne przyrządy rejestrujące (113)
17. Oscylografy (116)
18. Galwanometry (121)
19. Liczniki (126)
20. Przekładniki (141)
21. Metody pomiarowe (150)
22. Pomiary napięcia i siły elektromotorycznej (152)
23. Pomiary prądu (163)
24. Pomiary oporności prądem stałym (166)
25. Pomiary oporności prądem zmiennym metodą techniczną (175)
26. Pomiary pojemności (176)
27. Pomiary indukcyjności własnej i wzajemnej (184)
28. Pomiary mocy (188)
29. Pomiary oporności uziemienia (200)
30. Pomiary magnetyczne (203)
Wykaz piśmiennictwa książkowego (215)
Wykaz czasopism (215)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl