Stefan Lebson "Mierniki elektryczne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5150 egz., Warszawa, 1956

1. Wiadomości ogólne o miernikach (3)
2. Mierniki magnetoelektryczne (27)
3. Mierniki magnetoelektryczne o prostownikach stykowych (52)
4. Mierniki termoelektryczne (60)
5. Mierniki magnetoelektryczne ilorazowe (67)
6. Mierniki o ruchomym magnesie (71)
7. Mierniki elektromagnetyczne (78)
8. Mierniki elektrodynamiczne (97)
9. Mierniki indukcyjne (130)
10. Mierniki cieplne (144)
11. Mierniki elektrostatyczne (151)
Skorowidz rzeczowy (164)
Wykaz piśmiennictwa (166)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl