Józef Lenkowski "Technika odbioru radiowego"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5230 egz., Warszawa, 1970

Przedmowa (7)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
Rozdział 1. Układy blokowe i parametry podstawowe odbiorników radiowych (11)
Funkcja odbiornika w systemie łączności
Odbiór stacjonarnych sygnałów binarnych
Odbiór sygnałów analogowych
Odbiór sygnałów fluktuujących
Odbiorniki rzeczywiste
Podstawowe parametry techniczne odbiornika
Rozdział 2. Wzmacniaczo-filtry przeddetekcyjne (49)
Wzmacniaczo-filtry pośredniej częstotliwości
Wzmacniaczo-filtry wielkiej częstotliwości
Rozdział 3. Przemiana częstotliwości (205)
Mieszacze częstotliwości
Oscylator lokalny
Przykłady obliczeniowe
Rozdział 4. Demodulatory (247)
Detektor amplitudy
Demodulator fazy i częstotliwości
Przykłady obliczeniowe
Rozdział 5. Układy samoregulujące (299)
Automatyczna regulacja wzmocnienia
Automatyczna regulacja częstotliwości
Odbiór zbiorczy
Przesunięcie progu szumów w odbiornikach FM
System Rake
Przykłady obliczeniowe
Wykaz literatury (352)
Skorowidz (353)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl