Kazimierz Lewiński "Radioodbiorniki naprawa i strojenie"

Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, nakład 5000 egz., 1951

Przedmowa (7)
Warsztat serwisowca (9)
Urządzenie warsztatu.
Wyposażenie mechaniczne warsztatu.
Wyposażenie elektryczne warsztatu.
Wyposażenie radiotechniczne warsztatu.
Ogólne zasady postępowania z uszkodzonymi odbiornikami (26)
Sprawdzanie lamp.
Badanie odbiornika przed włączeniem do sieci.
Włączenie odbiornika do sieci i dalsze badanie.
Mechaniczne obchodzenie się z odbiornikiem (48)
Wyjmowanie odbiornika ze skrzynki.
Inspekcja i naprawa mechaniczna odbiornika.
Ustalenie defektu i poszukiwanie jego przyczyn (67)
Dobre odtwarzanie.
Czułość i selektywność.
Zaburzenia własne (82)
Tętnienia sieciowe.
Szum.
Trzeszczenie, trzaski.
Warczenie.
Motorowanie.
Mikrofonowanie.
Warczenie lub wycie przy nastawianiu reakcji.
Sprzężenie i oscylacje w stopniach wielkiej i pośredniej częstotliwości.
Odbicia zwierciadlane superheterodyny.
Oscylacje pasożytnicze.
Strojenie i skalowanie (114)
Zasady ogólne.
Generator sygnałowy i miernik napięcia wyjściowego.
Odbiorniki proste.
Odbiorniki superheterodynowe.
Wskaźniki dostrajania.
Przygotowanie i nastrojenie odbiornika.
Naprawy i uzupełnienia w odbiornikach (161)
Transformatory.
Głośniki.
Przecokołowywanie i zastępowanie lamp.
Detektory chwilowe.
Dorabianie zakresu fal krótkich.
Dorabianie zakresu fal długich.
Badanie i naprawa poza warsztatem (183)
Systematyka badania i naprawy odbiornika (186)
Uzupełnienia (195)
Tabela lamp.
Schematy odbiorników.
Generator sygnałowy.
Przyrząd do badania lamp.
Technika lutowania.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl