Kazimierz Lewiński "Warsztat radioamatora"

Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, nakład 5100 egz., 1952

1. Cel warsztatu (7)
2. Urządzenie warsztatu (10)
Stół.
Narzędzia.
Narzędzia specjalne.
Materiały różne.
Części drobne.
3. Elektryczne wyposażenie warsztatu (24)
Zasadnicze przyrządy pomiarowe.
Inne przyrządy pomocnicze.
4. Roboty warsztatowe (31)
Konstrukcja chassis.
Połączenia elektryczne.
Montowanie drobnych części składowych.
Lutowanie.
Nawijanie cewek.
Wykonywanie małych kondensatorów nastawialnych.
Czyszczenie kontaktów.
5. Przykład prostej konstrukcji radioamatorskiej (59)
Jednoobwodowy odbiornik dwulampowy.
6. Praktyczne wiadomości z zakresu materiałoznawstwa (68)
Metale.
Materiały oporowe.
Materiały izolacyjne.
Materiały plastyczne.
Materiały ceramiczne.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl