K. Lewiński, A. Lewińska "Stabilizatory napięcia"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1965

I. Wiadomości ogólne (7)
1. Wstęp (7)
2. Granice zmienności parametrów elektrycznej sieci energetycznej N.N. (7)
3. Skutki wahań parametrów sieci (8)
4. Przyczyny wahań parametrów sieci (10)
5. Zapobieganie wahaniom parametrów sieci (10)
6. Właściwości źródeł napięcia zasilającego (11)
7. Przyczyny zmian napięcia zasilającego (14)
8. Zasada ogólna i metody stabilizacji napięcia (15)
9. Rodzaje stabilizatorów (23)
10. Cechy charakterystyczne stabilizatorów (24)
II. Stabilizatory parametryczne (32)
11. Stabilizatory napięcia stałego z użyciem termistorów (32)
12. Stabilizatory napięcia z użyciem warystorów (36)
13. Stabilizatory napięcia z użyciem diod Zenera (38)
14. Stabilizatory napięcia z użyciem jarzeniówek (63)
15. Stabilizatory napięcia z użyciem lamp o wyładowaniu koronowym (77)
16. Stabilizatory prądu z użyciem bareterów (80)
17. Stabilizatory napięcia przemiennego z użyciem obwodów elektromagnetycznych (90)
III. Stabilizatory kompensacyjne (136)
18. Elementy stabilizatorów kompensacyjnych (136)
19. Stabilizatory transduktorowe (176)
20. Stabilizatory elektronówkowe (182)
21. Stabilizatory tranzystorowe (214)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl