Kazimierz Lewiński "Wzmacniacze szerokopasmowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 4000 + 260 egz., Warszawa, 1961

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE (5)
Sygnał telewizyjny i jego pasmo częstotliwości
Charakterystyka częstotliwościowa
Przesunięcie fazowe i opóźnienie czasowe
Sygnały wzorcowe i charakterystyki przejściowe
Zniekształcenia nieliniowe
Zakłócenia
Polaryzacja sygnału
2. WZMACNIACZ OPOROWY (22)
Wzmocnienie i charakterystyka częstotliwościowa oraz fazowa stopnia oporowego
3. WZMACNIACZ SZEROKOPASMOWY SKOMPENSOWANY W ZAKRESIE WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (43)
Kompensacja równoległa
Kompensacja szeregowa
Kompensacja równoległo - szeregowa
Kompensacja za pomocą filtrów
Korektory fazowe
Ujemne sprzężenie zwrotne
4. WZMACNIACZ KOŃCOWY (77)
5. LAMPY DLA WZMACNIACZY SZEROKOPASMOWYCH (79)
Lampy dla stopni napięciowych
Lampy dla stopni końcowych
6. WTÓRNIK KATODOWY (81)
7. WZMACNIACZE SZEROKOPASMOWE WIELOSTOPNIOWE (87)
8. WZMACNIACZ ŁAŃCUCHOWY (92)
9. WZMACNIACZ SZEROKOPASMOWY SKOMPENSOWANY W ZAKRESIE MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI (99)
Kompensacja wpływu obwodu sprzęgającego CsRs
Kompensacja wpływu pojemności katodowej
10. REGULACJA WZMOCNIENIA (108)
11. STABILNOŚĆ PRACY WZMACNIACZY (110)
Zakres bardzo małych częstotliwości
Zakres bardzo wielkich częstotliwości
12. BADANIE WZMACNIACZY SZEROKOPASMOWYCH (113)
Charakterystyka częstotliwości
Pomiar wzmocnienia
Pomiar szumów i tętnień
Badanie zniekształceń nieliniowych
Badanie stanów przejściowych
 

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl