Kazimierz Lewiński "Wzmacniacze szerokopasmowe"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 5000 + 260 egz., Warszawa, 1962

1. Wiadomości ogólne (5)
Sygnał telewizyjny i jego pasmo częstotliwości.
Charakterystyka częstotliwościowa.
Przesunięcie fazowe i opóźnienie czasowe.
Sygnały wzorcowe i charakterystyki przejściowe.
Zniekształcenia nieliniowe.
Zakłócenia.
Polaryzacja sygnału.
2. Wzmacniacz oporowy (22)
Wzmocnienie i charakterystyka częstotliwościowa oraz fazowa stopnia oporowego.
3. Wzmacniacz szerokopasmowy skompensowany w zakresie wielkich częstotliwości (43)
Kompensacja równoległa.
Kompensacja szeregowa.
Kompensacja równoległo-szeregowa.
Kompensacja za pomocą filtrów.
Korektory fazowe.
Ujemne sprzężenie zwrotne.
4. Wzmacniacz końcowy (77)
5. Lampy dla wzmacniaczy szerokopasmowych (79)
Lampy dla stopni napięciowych.
Lampy dla stopni końcowych.
6. Wtórnik katodowy (81)
7. Wzmacniacze szerokopasmowe wielostopniowe  (88)
8. Wzmacniacz łańcuchowy (81)
9. Wzmacniacz szerokopasmowy skompensowany w zakresie małych częstotliwości (102)
Kompensacja wpływu obwodu sprzęgającego CsRs.
Kompensacja wpływu pojemności katodowej.
10. Regulacja wzmocnienia (110)
11. Stabilność pracy wzmacniaczy (112)
Zakres bardzo małych częstotliwości.
Zakres bardzo wielkich częstotliwości.
12. Badanie wzmacniaczy szerokopasmowych (115)
Charakterystyka częstotliwościowa.
Pomiar wzmocnienia.
Pomiar szumów i tętnień.
Badanie zniekształceń nieliniowych.
Badanie stanów przejściowych.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl