D.P. Linde "Anteny i ich zastosowanie"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 8132 egz., Warszawa 1955

Przedmowa do wydania radzieckiego (5)
Wstęp (7)
Rozdział I. Linie długie (13)
Co to jest linia długa? Jak rozchodzą się fale elektromagnetyczne wzdłuż przewodów?
Linia o skończonej długości, bez strat, otwarta na końcu.
Zjawiska zachodzące w linii zwartej na końcu.
Linia zamknięta obciążeniem biernym.
Linia o obciążeniu dowolnym.
Linia obciążona opornością czynną.
Linia ze stratami energii.
Linie stosowane w praktyce.
Pomiary linii zasilających.
Szczególne przypadki stosowania linii długich.
Rozdział II. Promieniowanie energii elektromagnetycznej (53)
Zasady budowy urządzeń promieniujących.
Dipol symetryczny.
Wpływ gleby na promieniowanie anten.
Niesymetryczny dipol uziemiony.
Częstotliwości rezonansowe anten. Harmoniczne anten.
Urządzenia antenowe współfazowe i przeciwfazowe. Reflektory i direktory.
Promieniowanie anten nad powierzchnią ziemi o dobrej i złej przewodności.
Układy antenowe z dipoli.
Antena ramowa.
Rozdział III. Urządzenia antenowe zakresu radiofonicznego i pośredniego (103)
Właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych zakresu radiofonicznego.
Anteny radiofoniczne.
Właściwości rozchodzenia się fal o długości pośredniej.
Anteny amatorskie dla fal o długości pośredniej.
Budowa uziemień i przeciwwag.
Rozdział IV. Anteny krótkofalowe (117)
Właściwości rozchodzenia się fal krótkich.
Układy antenowe o słabej kierunkowości.
Anteny wielozakresowe.
Anteny kierunkowe.
Anteny z falą bieżącą.
Anteny kierunkowe o zwartej konstrukcji.
Anteny ze zmienną charakterystyką kierunkowości.
Rozdział V. Anteny ultrakrótkofalowe (170)
Właściwości rozchodzenia się fal ultrakrótkich.
Własności anten dla fal metrowych.
Anteny ultrakrótkofalowe o słabej kierunkowości.
Kierunkowe anteny ultrakrótkofalowe.
Rozdział VI. Sprzężenie generatora z anteną (182)
Układy sprzęgające przy zasilaniu anteny za pomocą linii z falą bieżącą.
Układy sprzęgające przy zasilaniu anteny za pomocą linii z falą stojącą.
Układy symetryzujące.
Anteny zastępcze.
 

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl