Janusz Łokuć, "Technika naprawy odbiorników TV"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 20000 + 180egz.,
Warszawa, 1974

Przedmowa (9)
1. Wiadomości ogólne (11)
Wprowadzenie. Zasada odbioru telewizyjnego. Schemat blokowy odbiornika telewizyjnego. Właściwości odbiorników telewizyjnych. Właściwe zainstalowanie i użytkowanie odbiornika. Regulacja odbiornika.
2. Rozwiązania konstrukcyjne wybranych typów odbiorników telewizyjnych (64)
Polskie odbiorniki zunifikowane. Odbiornik telewizyjny "Beryl 102". Tranzystorowy odbiornik "Junost 2".
3. Warsztat telewizyjny i jego wyposażenie (96)
Stanowisko pracy. Narzędzia i środki pomocnicze. Przyrządy pomiarowe.
4. Pomiary (127)
Wprowadzenie. Pomiar napięć i prądów przyrządem uniwersalnym. Pomiary woltomierzem lampowym. Pomiary oscyloskopowe. Pomiary z zastosowaniem wobulatora. Zastosowanie szukacza sygnału. Lokalizacja uszkodzeń za pomocą fono- i video-testera.
5. Technika szukania uszkodzeń (152)
Zasady ogólne. Lokalizacja badań. Rodzaje badań. Typowe uszkodzenia odbiornika telewizyjnego.
6. Wstępne badanie odbiornika (173)
Badanie bez sygnału. Badanie z sygnałem. Badania specjalne. Wskazówki praktyczne do szukania uszkodzeń.
7. Uszkodzenia elementów układów (184)
Uszkodzenia lamp i kineskopów. Uszkodzenia oporników. Uszkodzenia wyłączników sieciowych i przełączników klawiszowych. Uszkodzenia kondensatorów. Uszkodzenia prostowników i diod. Uszkodzenia tranzystorów. Uszkodzenia warystorów. Uszkodzenia termistorów. Uszkodzenia fotooporników. Uszkodzenia transformatorów i dławików. Uszkodzenia cewek odchylających. Prace lutownicze.
8. Uszkodzenia występujące w głównych członach odbiornika (222)
Głowica w.cz. Tor wizji. Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w kineskopach. Tor fonii. Układ synchronizacji. Układy odchylania pionowego. Układy odchylania poziomego. Układ regulacji kontrastu. Zasilacz niskiego napięcia.
9. Strojenie odbiornika telewizyjnego (335)
Uwagi ogólne. Strojenie toru wizji. Strojenie toru fonii.
10. Usprawnienia i modernizacja odbiorników telewizyjnych (347)
Usprawnienia zasilaczy. Układy zabezpieczające kineskop. Przystosowanie odbiorników TV do odbioru dźwięku według systemu OIRT i CCIR.
11. Schematy w serwisie telewizyjnym (358)
Dodatek (362)
Wykaz lamp stosowanych w odbiornikach produkcji krajowej
Wykaz lamp stosowanych w odbiornikach produkcji NRD, CSRS, WRL
Wykaz lamp kineskopowych stosowanych w odbiornikach produkcji NRD, CSRS, WRL
Wykaz lamp stosowanych w odbiornikach produkcji radzieckiej
Wykaz lamp kineskopowych stosowanych w odbiornikach produkcji krajowej
Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego "Beryl 102"
Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego "Junost 2"
Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego "Olympia"
Schemat ideowy odbiornika telewizyjnego "Libra"
Wykaz literatury (368)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl