Bolesław Lenart "Stabilizacja napięcia"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2710 egz.
Warszawa 1966

Przedmowa (7)
1. Metody regulacji i stabilizacji napięcia (11)
Wstęp. Automatyczne regulatory i stabilizatory napięcia. Metody stabilizacji napięcia. Ważniejsze pojęcia z dziedziny automatycznej regulacji i stabilizacji napięcia. Podział urządzeń regulacji napięcia. Uwagi ogólne.
2. Podstawowe elementy stabilizatorów napięcia (21)
Wstęp. Ogólna charakterystyka elementów nieliniowych. Analiza pracy elementów pomiarowych układów stabilizacji napięcia. Analiza pracy elementów wykonawczych w układach stabilizacji napięcia. Elementy wzmacniające stabilizatorów napięcia.
3. Regulacja napięcia (114)
Wstęp. Metody regulacji napięcia. Regulacja napięcia wyprostowanego przy pomocy zmiany parametrów zaworów.
4. Parametryczna metoda stabilizacji napięcia (159)
Wstęp. Parametryczne stabilizatory napięcia o rezystancjach nieliniowych. Parametryczne stabilizatory napięcia przemiennego z reaktancyjnymi elementami nieliniowymi. Parametryczne stabilizatory napięcia z kondensatorami nieliniowymi. Stabilizatory ze sterowaniem parametrycznym elementu wykonawczego. Stabilizator elektronowy o dwu stopniach swobody sterowany metodą parametryczną. Stabilizatory z parametrycznym sterowaniem dławikami nasyconymi. Prostownik samostabilny w układzie Scotta. Przykłady zastosowania prostowników stabilizowanych metodą parametryczną w urządzeniach zasilających łączności.
5. Kompensacja i parametryczno - kompensacyjna metoda stabilizacji napięcia (200)
Wstęp. Kompensacyjna metoda stabilizacji napięcia. Kompensacyjne stabilizatory ze sprzężeniem zwrotnym o dwu stopniach swobody. Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia. Kompensacyjne stabilizatory magnetyczne. Parametryczno - kompensacyjna metoda stabilizacji napięcia. Stabilizatory parametryczno - kompensacyjne napięcia przemiennego.
6. Specjalne układy stabilizacji napięcia (245)
Wstęp. Stabilizatory wysokiego napięcia. Fotoelektryczne stabilizatory napięcia o dużej dokładności. Przykłady rozwiązań niektórych układów stabilizacji napięcia i prądu. Stabilizatory napięcia do celów specjalnych. Przykłady obliczania stabilizatorów napięcia.
7. Stany nieustalone i stabilność układów stabilizacji napięcia (308)
Wstęp. Analiza przebiegów w stanie nieustalonym w układach stabilizacji napięcia. Analiza stabilności liniowych układów stabilizacji napięcia. Charakterystyki członów strukturalnych oraz sposoby zwiększania stabilności.
Literatura (331)
Skorowidz rzeczowy (335)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl