Kazimierz Lewiński, "Naprawa i strojenie odbiorników radiowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie pierwsze, Warszawa, 1961

Wstęp (7)
1. Urządzenie i wyposażenie warsztatu (9)
Narzędzia i sprzęt pomocniczy. Narzędzia specjalne. Materiały elektryczne. Instalacja i wyposażenie elektryczne. Antena i uziemienie. Głośnik wzorcowy. Części radiowe. Lampy wzorcowe i zapasowe. Schematy. Przyrządy pomiarowe.
2. Plan naprawy odbiornika i badania wstępne (43)
Sprawdzanie lamp. Badanie odbiornika omomierzem przed włączeniem do sieci. Włączenie odbiornika do sieci i badanie go woltamperomierzem. Bezpieczeństwo pracy.
3. Prace mechaniczne związane z naprawą odbiorników (63)
Wyjmowanie odbiornika ze skrzynki. Przegląd i naprawa mechaniczna. Kondensatory obrotowe, ich konserwacja i naprawa. Przełączniki zakresów fal. Oporniki o zmiennej oporności. Skale i napędy. Transformatory. Głośniki. Bezpieczniki. Zastępowanie lamp. Technika lutowania.
4. Sprawdzanie odbiornika na przechodzenie sygnału (124)
Badanie stopni odbiornika kolejno od wyjścia do wejścia (analiza dynamiczna). Badanie stopni odbiornika od wejścia do wyjścia. "Okrążanie" błędu, sprawdzanie przez podstawianie i porównywanie.
5. Właściwości odbiorników i poszukiwanie uszkodzeń (133)
Dobre odtwarzanie. Czułość i selektywność. Zakłócenia własne. Błędy przejściowe.
6. Strojenie i skalowanie (163)
Zasady ogólne. Przyrządy i metody. Odbiorniki proste. Odbiorniki superheterodynowe.
7. Systematyczny sposób badania i strojenia odbiorników (199)
Systematyczne badanie odbiorników. Systematyczne strojenie odbiorników. Przykład fabrycznej instrukcji strojenia odbiornika.
8. Badanie i naprawa odbiornika poza warsztatem (213)
9. Dorabianie brakujących zakresów fal (214)
Dorabianie zakresu fal krótkich. Dorabianie zakresu fal długich.
10. Odbiorniki specjalne i aparaty dźwiękowe (220)
Odbiorniki bateryjne. Odbiorniki samochodowe. Aparaty z obwodami drukowanymi. Aparaty z tranzystorami. Wzmacniacze elektroakustyczne. Gramofony elektryczne. Magnetofony.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl