K. Lewiński, A. Lewińska, "Naprawa i strojenie odbiorników radiowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie trzecie, Warszawa, 1969

Odbiorniki radiofoniczne, ich ustrój, działanie i budowa (7)
1. Cel i zadania odbiornika radiofonicznego (7)
2. Rodzaje odbiorników radiofonicznych (8)
Podział odbiorników ze względu na konstrukcję. Podział odbiorników ze względu na układ elektryczny.
3. Promieniowanie elektromagnetyczne, jego widmo i niektóre właściwości (10)
Zakresy fal i częstotliwości radiofonicznych. Rozchodzenie się fal. Promieniowanie nie zamierzone - zakłócenia odbioru. Wymagana wartość pola użytecznego oraz jego stosunku do pola zakłóceniowego.
4. Anteny (16)
5. Właściwości i parametry odbiorników radiofonicznych (20)
6. Realizacja odbiornika radiofonicznego (29)
Wzmacniacz wielkiej częstotliwości. Mieszacz i heterodyna. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Demodulator. Wzmacniacz małej częstotliwości. Głośniki, słuchawki. Zasilacz. Wyposażenie odbiornika.
7. Elementy i podzespoły składowe odbiorników (39)
Lampy elektronowe. Diody i tranzystory. Oporniki. Kondensatory. Cewki. Przełączniki zakresów fal. Skale i napędy. Głowice UKF. Transformatory. Dławiki. Transformatory wyjściowe (głośnikowe). Głośniki. Podstawki do lamp. Oprawki i żaróweczki oświetlające skalę. Bezpieczniki topikowe.
8. Układy szczegółowe odbiorników radiofonicznych, ich działanie, możliwości uszkodzeń (145)
Obwody wejściowe DSK. Obwód wejściowy dla zakresu U. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości U. Mieszacz i heterodyna DSK. Mieszacz i heterodyna zakresu U. Głowica U. Zespół wejściowy DSK i U. Wzmacniacz pośrednich częstotliwości. /demodulacja AM i FM. Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW) - AM. Wyrównywanie amplitudy sygnału FM (ograniczanie). Wskaźnik dostrojenia. Zespół małej częstotliwości. Zasilanie.
9. Układy całkowite odbiorników radiofonicznych i ich działanie (214)
Odbiornik AM "Sarabanda II". Odbiornik AM/FM "Turandot". Odbiornik AM "Koliber 3". Odbiornik AM/FM "Stern 64".
10. Konstrukcja odbiorników (233)
Odbiorniki domowe. Odbiorniki przenośne.
Naprawa odbiorników radiofonicznych (239)
Wiadomości ogólne (39)
11. Urządzenia i wyposażenie warsztatu (240)
Narzędzia i sprzęt pomocniczy. Narzędzia specjalne. Materiały elektryczne. Instalacja i wyposażenie elektryczne. Antena i uziemienie. Głośnik "wzorcowy". Części radiowe. Lampy wzorcowe i zapasowe. Schematy. Przyrządy pomiarowe.
12. Prace mechaniczne związane z naprawą odbiorników (288)
Dostęp do układu odbiornika, wyjmowanie ze skrzynki. Przegląd i naprawa mechaniczna. Napędy elementów dostrojczych i wskaźników skali. Zastępowanie lamp. Obchodzenie się z tranzystorami. Technika lutowania. Aparaty z połączeniami drukowanymi.
13. Bezpieczeństwo pracy (319)
14. Czynności i badania wstępne przy naprawie odbiornika (320)
Odbiorniki lampowe. Odbiorniki tranzystorowe.
15. Sprawdzanie odbiornika na przechodzenie sygnału (354)
Badanie stopni odbiornika kolejno od wyjścia do wejścia. "Okrążanie" błędu, sprawdzanie przez podstawianie i porównywanie.
16. Właściwości odbiorników i poszukiwanie uszkodzeń (366)
Dobre odtwarzanie. Czułość i selektywność. Zakłócenia własne. Błędu przejściowe.
17. Strojenie i skalowanie (401)
Zasady ogólne. Przyrządy i metody. Strojenie odbiorników superheterodynowych.
18. System badania i strojenia odbiorników (435)
System badania odbiorników. Systemy strojenia odbiorników.
19. Badanie i naprawa odbiorników poza warsztatem (457)
20. Odbiorniki bateryjne lampowe (458)
21. Odbiorniki samochodowe lampowe (462)
22. Wzmacniacze elektroakustyczne (465)
Literatura (470)
Skorowidz rzeczowy (471)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl