Janusz Łokuć, "Technika naprawy odbiorników TV"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1
Warszawa, 1968

Przedmowa (9)
1. Wiadomości ogólne
1.1. Przebiegi elektryczne w odbiorniku (9)
Schemat blokowy odbiornika telewizyjnego. Głowica w.cz. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Detektor wizji. Wzmacniacz wizji. Tor fonii. Człon synchronizacji. Człon odchylania pionowego. Człon odchylania poziomego. Zasilacz wysokiego napięcia. Kineskop i jego obwody. Układ automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Zasilacz niskiego napięcia.
1.2. Właściwości odbiorników telewizyjnych (31)
1.3. Właściwe zainstalowanie i użytkowanie odbiornika (35)
Ustawienie odbiornika i oświetlenie pomieszczenia. Przygotowanie odbiornika do odbioru.
1.4. Regulacja odbiornika (39)
Wprowadzenie. Obrazy kontrolne i ich wykorzystanie. Regulacje mechaniczne. Regulacje elektryczne.
2. Odbiornik zunifikowany
2.1. Pierwszy etap unifikacji (57)
2.2. Drugi etap unifikacji (64)
2.3. Odbiornik telewizyjny "Opal" (72)
3. Warsztat telewizyjny i jego wyposażenie
3.1. Stanowisko pracy (83)
3.2. Narzędzia i środki pomocnicze (87)
3.3. Przyrządy pomiarowe (90)
Wprowadzenie. Omomierze. Przyrządy uniwersalne. Woltomierze lampowe. Oscyloskopy serwisowe. Wobulator. Przyrządy dodatkowe.
4. Pomiary
4.1. Wprowadzenie (110)
4.2. Pomiary prądów i napięć przyrządem uniwersalnym (110)
4.3. Pomiary woltomierzem lampowym (114)
4.4. Pomiary oscyloskopowe (119)
4.5. Pomiary z zastosowaniem wobulatora (127)
4.6. Zastosowanie szukacza sygnału (130)
5. Technika szukania uszkodzeń
5.1. Zasady ogólne (132)
5.2. Lokalizacja badań (134)
5.3. Rodzaje badań (140)
5.4. Typowe uszkodzenia odbiornika telewizyjnego (141)
6. Wstępne badanie odbiornika
6.1. Badanie bez sygnału (153)
6.2. Badanie z sygnałem (155)
6.3. Badania specjalne (157)
6.4. Wskazówki praktyczne do szukania uszkodzeń (157)
7. Uszkodzenia elementów układów
7.1. Uszkodzenia lamp (160)
7.2. Uszkodzenia oporników (167)
7.3. Wyłączniki sieciowe i przyciski klawiszowe (170)
7.4. Kondensatory (170)
7.5. Półprzewodniki (173)
7.6. Tranzystory i ich uszkodzenia (174)
7.7. Uszkodzenia warystorów (178)
7.8. Uszkodzenia termistorów (181)
7.9. Uszkodzenia fotooporników (182)
7.10. Uszkodzenia występujące w transformatorach i dławikach (182)
7.11. Systemy odchylania (188)
8. Systematyczne szukanie uszkodzeń
8.1. Wprowadzenie (189)
8.2. Zestawienie objawów występujących przy określonych uszkodzeniach (190)
9. Uszkodzenia występujące w głównych członach odbiornika
9.1. Głowica w.cz. (268)
Zniekształcenia odbioru w głowicy w.cz. i ich usuwanie. Naprawa głowic w.cz. Uszkodzenia mechaniczne. Uszkodzenia w stopniu wejściowym. Uszkodzenia mieszacza i heterodyny. Podstrajanie głowicy w.cz.
9.2. Tor wizji (284)
Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Detektor wizji. Wzmacniacz wizyjny. Tranzystorowe stopnie w torze wizji.
9.3. Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w kineskopach (300)
Wprowadzenie. Badanie kineskopów. Uszkodzenia występujące w kineskopach i ich usuwanie.
9.4. Tor fonii (309)
Uszkodzenia występujące we wzmacniaczu częstotliwości różnicowej. Detektory FM i występujące w nich uszkodzenia. Wzmacniacz m.cz. i uszkodzenia w nim występujące. Tranzystorowe stopnie w torze fonii.
9.5. Układy synchronizacji (321)
Zasada pracy selektorów. Wykrywanie uszkodzeń w selektorach.
9.6. Układy odchylania pionowego (328)
Impulsy synchronizacji pionowej. Generatory odchylania pionowego. Kształtowanie przebiegów odchylania pionowego. Uszkodzenia w układach odchylania pionowego.
9.7. Układy odchylania poziomego (347)
Synchronizacja układów odchylania poziomego. Szukanie uszkodzeń w układach odchylania poziomego. tranzystorowe układy odchylania poziomego.
9.8. Układ regulacji kontrastu (367)
9.9. Zasilacz niskiego napięcia (370)
10. Strojenie odbiornika telewizyjnego
10.1. Uwagi ogólne (376)
10.2. Strojenie toru wizji (378)
10.3. Strojenie toru fonii (384)
11. Wymiana uszkodzonych elementów
11.1. Wiadomości ogólne (388)
11.2. Kineskopy (388)
Obchodzenie się z kineskopami. Czyszczenie kineskopów. Wymiana kineskopu.
11.3. Prace lutownicze (390)
Lutownice. Luty (spoiwa) i proces lutowania. Lutowanie w układach z połączeniami drukowanymi.
Wykaz literatury (395)
Skorowidz (396)
Dodatek. Schematy najnowszych odbiorników telewizyjnych:
Schemat ideowy odbiornika "Ametyst S"
Schemat montażowy odbiornika "Ametyst S"
Schemat ideowy odbiornika "Atol"
Schemat montażowy odbiornika "Atol"
Schemat ideowy odbiornika "Camping 28"
Schemat głowicy w.cz. do odbiornika "Camping 28"
Schemat ideowy odbiornika "Fiord"
Schemat montażowy odbiornika "Fiord"
Schemat ideowy odbiornika "Fregata"
Schemat ideowy odbiornika "Gioconda"
Schemat ideowy odbiornika "Rubin 106"
Schemat zunifikowanego odbiornika klasy L "Opal"

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl