Janusz Łokuć, "Technika naprawy odbiorników TV"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2,
Warszawa, 1970

Przedmowa (9)
1. Wiadomości ogólne (11)
Przebiegi elektryczne w odbiorniku. Właściwości odbiorników telewizyjnych. Właściwe zainstalowanie i użytkowanie odbiornika. regulacja odbiornika.
2. Odbiornik zunifikowany (59)
Pierwszy etap unifikacji. Drugi etap unifikacji. Odbiornik telewizyjny "Opal".
3. Warsztat telewizyjny i jego wyposażenie (85)
Stanowisko pracy. Narzędzia i środki pomocnicze. Przyrządy pomiarowe.
4. Pomiary (112)
Wprowadzenie. Pomiar prądów i napięć przyrządem uniwersalnym. Pomiary woltomierzem lampowym. Pomiary oscyloskopowe. Pomiary z zastosowaniem wobulatora. Zastosowanie szukacza sygnału.
5. Technika szukania uszkodzeń (134)
Zasady ogólne. Lokalizacja badań. Rodzaje badań. Typowe uszkodzenia odbiornika telewizyjnego.
6. Wstępne badanie odbiornika (155)
Badanie bez sygnału. Badanie z sygnałem. Badania specjalne. Wskazówki praktyczne do szukania uszkodzeń.
7. Uszkodzenia elementów układów (162)
Uszkodzenia lamp. Uszkodzenia oporników. Wyłączniki sieciowe i przyciski klawiszowe. Kondensatory. Półprzewodniki. tranzystory i ich uszkodzenia. Uszkodzenia warystorów. Uszkodzenia termistorów. Uszkodzenia forooporników. Uszkodzenia występujące w transformatorach i dławikach. Systemy odchylania.
8. Systematyczne szukanie uszkodzeń (191)
Wprowadzenie. Zestawienie objawów występujących przy określonych uszkodzeniach.
9. Uszkodzenia występujące w głównych członach odbiornika (260)
Głowica w.cz. Tor wizji. Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w kineskopach. Tor fonii. Układy synchronizacji. Układy odchylania pionowego. Układy odchylania poziomego. Układ regulacji kontrastu. Zasilacz niskiego napięcia.
10. Strojenie odbiornika telewizyjnego (368)
Uwagi ogólne. Strojenie toru wizji. Strojenie toru fonii.
11. Wymiana uszkodzonych elementów (380)
Wiadomości ogólne. Kineskopy. Prace lutownicze.
12. Schematy w serwisie telewizyjnym (387)
Wykaz literatury (397)
Dodatek. Schematy najnowszych odbiorników telewizyjnych
Ametyst S, Fiord, Opat, Strassfurt.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl