N.N. Mansurow, W.S. Popow "Podstawy elektrotechniki" cz.1

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4, nakład 13000 + 160 egz., Warszawa, 1955
(przełożył z rosyjskiego wydania czwartego E. Nieciejowski)

Od tłumaczy (7)
Przedmowa (12)
Wstęp (13)
I. Pole elektryczne (19)
Natężenie pola elektrycznego. Pole elektryczne ładunku punktowego. Potencjał. Napięcie elektryczne. Równomierne pola elektryczne. Powierzchnie ekwipotencjalne. Przewodniki i dielektryki. Polaryzacja dielektryka. Natężenie pola przebijające dielektryk.
II. Obwód elektryczny prądu stałego (34)
Obwód elektryczny. Siła elektromotoryczna. Prąd elektryczny. Prawo Ohma. Oporność i przewodność. Zależność oporności od temperatury. Praca i moc elektryczna. Przemiana energii elektrycznej w cieplną. Obwód elektryczny z kilkoma siłami elektromotorycznymi. Wykres potencjałów.
III. Obliczanie obwodu elektrycznego (58)
Prawo Kirchhoffa. Szeregowe łączenie oporności. Równoległe łączenie oporności. Mieszane łączenie oporności. Obwód nierozgałęziony ze zmienną opornością. Spadek napięcia w przewodach. Pomiary natężenia prądu, napięcia i oporności. Obliczanie obwodów złożonych. Metoda napięcia międzywęzłowego. Połączenie równoległe prądnic. Metoda nakładania (superpozycji). Metoda stanu jałowego i zwarcia. Metoda przekształcania. Czwórniki. Stałe czwórnika. Określanie stałych czwórnika. Badanie czwórnika. Nieliniowe obwody elektryczne.
IV. Prąd elektryczny w elektrolitach i termoelektryczność (102)
Przewodność elektryczna elektrolitów. Ogniwa galwaniczne. Akumulatory. Łączenie ogniw galwanicznych i akumulatorów w baterie. Siła elektromotoryczna styku. Prądy termoelektryczne. Suche prostowniki stykowe.
V. Prąd elektryczny w próżni (118)
Emisja elektronów. Lampy elektronowe. Wzmacniacz lampowy. Komórka fotoelektryczna. Przekaźnik fotoelektryczny. Oscyloskop.
VI. Prąd elektryczny w gazach (129)
Przewodność elektryczna gazów. Stadia samoistnego wyładowania elektrycznego. Łuk elektryczny. Gazotron i tyratron.
VII. Elektromagnetyzm (138)
Pole magnetyczne prądu elektrycznego. Indukcja magnetyczna. Strumień magnetyczny. Prawo Biot-Savarta. Przenikalność magnetyczna. Natężenie pola magnetycznego. Napięcie magnetyczne. Prawo przepływu prądu. Pole magnetyczne przewodu prostoliniowego wiodącego prąd. Wzajemne oddziaływanie mechaniczne dwóch równoległych przewodów wiodących prąd. Pole magnetyczne cewki pierścieniowej. Magnesowanie materiałów ferromagnetycznych. Przemagnesowywanie cykliczne (histereza magnetyczna). Pole magnetyczne na granicy dwóch ośrodków o różnych przenikalnościach magnetycznych. Obwód magnetyczny. Obliczanie obwodu magnetycznego. Magnesy trwałe. Mechanizm magnetoelektrycznych przyrządów pomiarowych.
VIII. Indukcja elektromagnetyczna (177)
Siła działająca na elektron poruszający się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna w przewodzie prostoliniowym. Przemiana energii mechanicznej w elektryczną. Prądnice (generatory). Przemiana energii elektrycznej w mechaniczną. Silniki elektryczne. Praca sił elektromagnetycznych. Siła elektromotoryczna w obwodzie. Prądy wirowe. Pomiar strumienia magnetycznego, indukcji magnetycznej i napięcia magnetycznego. Indukcyjność. Siła elektromotoryczna indukcji własnej. Przyłączenie obwodu zawierającego oporność i indukcyjność do źródła prądu stałego. Energia pola magnetycznego. Indukcyjność wzajemna. Elektromagnesy.
IX. Pojemność elektryczna. Energia pola elektrycznego (215)
Strumień natężenia pola elektrycznego. Twierdzenie Ostrogradzkiego i Gaussa. Pojemność. Łączenie kondensatorów. Kondensator płaski. Kondensator cylindryczny. Pojemność linii dwuprzewodowej. Prąd ładowania kondensatora. Energia pola elektrycznego. Wyładowanie kondensatora przez oporność. Wyładowanie kondensatora w obwodzie z indukcyjnością. (Obwód drgający).
Oznaczenia (238)
Skorowidz (240)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl