W.Markow "Radio wczoraj i dziś"

Wydawnictwo "Prasa Wojskowa", wydanie 2, nakład 5000 egz., 1950
przetłumaczył z rosyjskiego Henryk Sacharewicz

Rozdział pierwszy: Zjawiska falowe (albo drgające) (5)
Drgania i fale.
Drgania elektryczne.
Rozdział drugi: Narodziny audycji radiowej (17)
Mikrofon.
Cudowna lampa.
Serce radiostacji.
Gigantyczne radiostacje.
Rozdział trzeci: Niewidzialne fale (44)
Na wszystkie strony.
Od fal długich do krótkich.
Kiedy i co słychać.
Rozdział czwarty: Od anteny do głośnika (57)
Pierwsze na świecie.
Jeszcze jedno odkrycie.
Odbiornik detektorowy.
Sprzężenie zwrotne.
Superheterodyna.
Rozdział piąty: Telewizja (79)
Rysunek z punktów.
Cudowna mozaika.
Odtworzenie obrazu.
Za granicami widzialności.
Rozdział szósty: Radiolokacja (97)
Zasada radiolokacji.
Technika radiolokacji.
Radiolokacja w czasie pokoju.
Rozdział siódmy: Radio w przemyśle (113)
Spełnione marzenia.
Nagrzewanie bez ognia.
Elektryczne oczy i ręce.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl