Stanisław Miszczak "Historia radiofonii i telewizji w Polsce"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 7000 + 200 egz., Warszawa, 1972

Przedmowa (7)
Od autora (11)
1. Radiofonia w okresie międzywojennym (13)
Okres poprzedzający powstanie regularnej radiofonii w Polsce.
Organizacja radiofonii w Polsce.
Rozgłośnie i radiostacje warszawskie.
Rozgłośnie i radiostacje regionalne.
Rozwój techniki radiowej.
Radiofonia studyjna.
Radiofonia nadawcza.
Radiofonia odbiorcza.
Rozwój programu radiowego.
Programy krajowe.
Programy dla zagranicy.
Abonenci radiowi.
Współpraca z radiofoniami zagranicznymi.
2. Telewizja w okresie międzywojennym (185)
Zaczęło się od.
W poszukiwaniu własnych rozwiązań.
3. Radiofonia podczas wojny (199)
Uwaga, uwaga, M koma 5 przeszedł.
4. Radiofonia w okresie powojennym (221)
Stan radiofonii po zakończeniu działań wojennych.
Pierwsza powojenna radiostacja polska w Lublinie.
Organizacja radiofonii w Polsce.
Rozgłośnie i radiostacje warszawskie.
Rozgłośnie i radiostacje regionalne.
Rozwój techniki radiowej.
Radiofonia studyjna.
Radiofonia nadawcza.
Radiofonia odbiorcza.
Rozwój programu radiowego.
Abonenci radiowi.
Współpraca z radiofoniami zagranicznymi.
5. Telewizja w okresie powojennym (375)
Narodziny telewizji programowej.
Z myślą o upowszechnieniu telewizji.
Wielka siła społecznej inicjatywy.
Ośrodki i stacje warszawskie.
Ośrodki i stacje regionalne.
Rozwój techniki telewizyjnej.
Rozwój programu telewizyjnego.
Abonenci telewizji.
Przypisy (514)
Skróty instytucji i stowarzyszeń (544)
Wykaz źródeł (546)
Streszczenie w obcych językach (552)
Skorowidz nazwisk (561)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl