Zbigniew Maik "Układy elektroniczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1966

1. Ogólne pojęcie o łączności i aparaturze radiowej (9)
2. Podstawowe elementy obwodu (17)
3. Obwody rezonansowe (26)
4. Elementy obwodu o oporności nieliniowej (59)
5. Dwójniki i czwórniki (69)
6. Filtry elektryczne (86)
7. Drgania i fale w układach o parametrach rozłożonych (101)
8. Wzmacniacze (122)
9. Generatory (194)
10. Modulacja (208)
11. Detekcja i przemiana częstotliwości (222)
12. Odbiorniki radiowe (245)
13. Elektroakustyka (260)
14. Nadajniki i studio radiowe (277)
15. Podstawy telewizji (290)
16. Elementy techniki impulsowej (309)
17. Układy techniki telewizyjnej (326)
18. Urządzenia telewizyjne (351)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl