Stanisław Malec "Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji"

malec1.jpg (18391 bytes)

Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa, 1930

Słowo wstępne (1)
I. Elektryczność i prąd elektryczny (3)
II. Pole elektryczne (18)
III. Pole magnetyczne (26)
IV. Szybkość rozchodzenia się pól (32)
V. Znamiona pól (37)
VI. Wzajemne oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych (48)
VII. Zbiorowiska fal (58)
VIII. Muzyka fal (66)
IX. Przeobrażenia dźwięków (80)
X. O regulowaniu długości fal elektrycznych (89)
XI. Jeszcze o regulowaniu długości fal (98)
XII. Sprzężenia indukcyjne (102)
XIII. Bufory elektryczne (107)
XIV. Lampka elektronowa (112)
XV. Radjoodbiorniki (123)
XVI. O przesyłaniu obrazów i widzeniu na odległość (132)
XVII. Rys historyczny (143)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl