M. Maruszewska, J. Antoniewicz  "Urządzenia radiokomunikacyjne odbiorcze"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1
Warszawa, 1957

Rozdział I: Wiadomości wstępne (11)
Ogólne wiadomości o urządzeniach radiowych odbiorczych. Rys historyczny rozwoju techniki odbiorczej.
Rozdział II: Zasadnicze wymagania stawiane radiowym urządzeniom odbiorczym (17)
Wymagania ogólne. Czułość odbiornika. Szumy własne. Zakłócenia własne. Zakłócenia zewnętrzne. Selektywność Wierność odtwarzania. Moc wyjściowa. Właściwości mechaniczne i eksploatacyjne.
Rozdział III: Ogólne zasady działania odbiorników prostych i superheterodynowych (33)
Rodzaje układów odbiorników radiowych. Odbiorniki detektorowe bez wzmocnienia. Odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu. Odbiorniki superheterodynowe.
Rozdział IV: Stopień wyjściowy odbiornika (46)
Ogólne właściwości stopnia wyjściowego. Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza mocy z transformatorem wyjściowym. Wybór punktu pracy i układu wzmacniacza mocy. Projektowanie stopnia niesymetrycznego. Projektowanie wzmacniaczy przeciwsobnych klasy 2A. Projektowanie wzmacniaczy przeciwsobnych klasy 2B. Wzmacniacze przeciwsobne klasy 2AB. Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczach mocy.
Rozdział V: Wzmacniacze napięciowe małej częstotliwości (100)
Wiadomości ogólne. Wzmacniacz oporowy. Projektowanie wzmacniaczy oporowych. Wzmacniacze transformatorowe. Przedwzmacniacze układów przeciwsobnych.
Rozdział VI: Wzmacniacze rezonansowe wielkiej i pośredniej częstotliwości (142)
Pojedyncze obwody rezonansowe. Obwody rezonansowe złożone. Filtry pasmowe. Praca obwodów rezonansowych i filtrów strojonych we wzmacniaczu lampowym. Wzmacniacze strojone wielkiej częstotliwości. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej i wzmacniacze rezonansowe na stałą częstotliwość.
Rozdział VII: Detekcja (187)
Ogólne zasady detekcji. Detektory stykowe i detektory diodowe. Układ detekcji anodowej i siatkowej. Demodulacja sygnałów specjalnych.
Rozdział VIII: Przemiana częstotliwości (215)
Ogólne zasady odbioru superheterodynowego. Heterodyna. Układy przemiany. Strojenie odbiorników superheterodynowych.
Rozdział IX: Obwody wejściowe i sprzężenie z anteną (251)
Wpływ selektywności obwodów wejściowych na jakość odbioru. Zależność granicznej czułości odbiornika od jego stopni wejściowych. Sprzężenie anteny z odbiornikiem. Obwody wejściowe złożone.
Rozdział X: Regulacja wzmocnienia (271)
Ogólne wiadomości. Ręczna regulacja wzmocnienia. Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW). Układy cichego strojenia. Projektowanie układów z automatyczną regulacją wzmocnienia.
Rozdział XI: Specjalne urządzenia regulacyjne (296)
Regulacja barwy dźwięku. Eliminatory gwizdów interferencyjnych. Regulacja szerokości pasma. Optyczne wskaźniki strojenia. Automatyczne dostrajanie.
Rozdział XII: Zakłócenia atmosferyczne i przemysłowe (315)
Zakłócenia odbioru pod wpływem zmian jonosferycznych. Dalekodystansowe zakłócenia atmosferyczne i kosmiczne. Zaburzenia atmosferyczne lokalne. Zakłócenia przemysłowe. Zakłócenia wywołane przez urządzenia radiowe. Usuwanie wpływu zakłóceń zewnętrznych na odbiór radiowy.
Rozdział XIII: Zasilanie odbiorników (326)
Wiadomości ogólne. Obliczanie zasilacza sieciowego. Projektowanie zasilających układów specjalnych.
Rozdział XIV: Zestawienie własności odbiorników superheterodynowych (353)
Rozdział XV: Przegląd rodzajów odbiorników specjalnych (362)
Ogólne własności. Specjalne układy odbiorników o modulacji amplitudy. Odbiorniki sygnałów o modulowanej częstotliwości (odbiorniki FM). Odbiorniki radiokomunikacyjne AM i FM. Odbiorniki radiofoniczne AM-FM. Odbiorniki na modulację impulsów. Odbiorniki telewizyjne.
Rozdział XVI: Konstrukcja i eksploatacja urządzeń radiowych odbiorczych (398)
Ważniejsze zagadnienia konstrukcyjne. Badanie odbiorników. Strojenie odbiorników. Eksploatacja odbiorników.
Tablice (424)
Wykaz literatury (432)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl