Tadeusz Masewicz "Radiotechnika dla praktyków"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie III uzupełnione i zmienione, Warszawa 1971

Rozdział 1: Lampy elektronowe (11)
A. Wiadomości wstępne (11)
B. Lampy dwuelektrodowe (15)
C. Lampy trójelektrodowe (25)
D. Tetrody i pentody (43)
E. Lampy wieloelektrodowe (56)
F. Lampy gazowane (67)
G. Lampy oscyloskopowe (74)
H. Oznaczenia i pomiary lamp (79)
Rozdział 2 : Półprzewodniki (93)
A. Własności elektryczne półprzewodników (93)
B. diody półprzewodnikowe (105)
C. Tranzystory (119)
D. Inne rodzaje półprzewodników (163)
E. Pomiary diod i tranzystorów (168)
Rozdział 3 : Przetworniki elektroakustyczne (179)
Rozdział 4 : Oporniki, kondensatory, dławiki i transformatory (202)
A. Oporniki (202)
B. Kondensatory (208)
C. Dławiki (221)
D. Transformatory (225)
Rozdział 5 : Wzmacniacze małej częstotliwości (253)
A. Podstawowe zasady działania wzmacniacza (253)
B. Wzmacniacze napięciowe (266)
C. Wzmacniacz mocy (276)
D. Sprzężenia, regulacja wzmocnienia i barwy (289)
E. Przykłady wzmacniaczy (304)
Rozdział 6 : Wzmacniacze tranzystorowe (322)
Rozdział 7 : Zapisywanie i odtwarzanie dźwięku (361)
A. Magnetofony (361)
B. Gramofon (386)
Rozdział 8 : Obwody (393)
A. Obwody rezonansowe (393)
B. Filtry (407)
C. Odsprzężenie (413)
Rozdział 9 : Wzmacniacze wielkiej częstotliwości (415)
Rozdział 10 : Generatory (426)
Rozdział 11 : Sposoby modulacji i nadawania (447)
A. Modulacja amplitudowa (447)
B. Modulacja częstotliwościowa (462)
C. Nadawcze urządzenia stereofoniczne (470)
D. Modulacja impulsowa (472)
Rozdział 12 : Fale elektromagnetyczne i anteny (475)
A. Fale elektromagnetyczne (475)
B. Anteny radiofoniczne (489)
Rozdział 13 : Odbiorniki lampowe (507)
A. Detekcja (507)
B. Odbiorniki reakcyjne (521)
C. Odbiorniki z przemianą częstotliwości (527)
Rozdział 14 : Odbiorniki z modulacją częstotliwości (563)
Rozdział 15 : Odbiorniki tranzystorowe (587)
Rozdział 16 : Zasilacze (608)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl