L. Niemcewicz "Lampy elektronowe i półprzewodniki (zbiór danych)"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 3 poprawione i uzupełnione, nakład 20000 + 180 egz., Warszawa, 1968

Wstęp (3A)
1. Ruch elektronów (12A)
2. Emisja elektronów (16A)
3. Dioda (23A)
4. Trioda (32A)
5. Tetroda (48A)
6. Tetroda wiązkowa (51A)
7. Pentoda (52A)
8. Lampy elektronopromieniowe (92A)
9. Półprzewodniki (111A)
10. Diody półprzewodnikowe (121A)
11. Tranzystory (130A)
12. Metody pomiarów parametrów elektrycznych diod i tranzystorów (139A)
Zestawienie lamp oraz półprzewodników równoważnych i zastępczych (159A)
Dane katalogowe lamp elektronowych (1)
1A4, 1A7, 1AB5G, 1AC5, 1AD4, 1AD5, !AE4, 1AF4, 1AF5, 1AF33, 1AF34, 1AG4, 1AG5, 1AH4, 1B5/25S, 1B6, 1C8, 1D3, 1E8, 1F33, 1F34, 1G4-GT, 1G6-GT, 1H33, 1H34, 1H35, 1K4, 1K6, 1L4, 1L5G, 1L6, 1L33, 1L34, 1LB4, 1LB7, 1LC6,...
Dane katalogowe półprzewodników (538)
1N34A, 1N35, 1N38, 1N56, 1N60, 1N914, 1NN41, 1S77, 1S78, 1S79, 1S83, 1S84, 1S85, 1S560, 1S1219, 1S1420, 1S1473, 2NN41, 3NN41, 4NN41, 5NN41, 6NN41, 7NN41, AA111, AA112, AA113, AA116, AA117,...

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl