Stanisław Ogulewicz "Zarys teleradiotechniki"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5000 + 250 egz., Warszawa, 1960

1. Wiadomości wstępne (5)
2. Elementy i podzespoły tele- i radiotechniczne (7)
Oporniki.
Kondensatory.
Elementy i podzespoły indukcyjne.
Lampy elektronowe.
3. Podzespoły teletechniczne (25)
Wiadomości ogólne.
Mikrofon.
Transformator telefoniczny.
Induktor.
Brzęczyk.
Dzwonek.
Słuchawka telefoniczna.
Przekaźniki telefoniczne.
Wybieraki.
4. Teoria układów elektronowych (45)
Prostowniki.
Wzmacnianie i układy wzmacniaczy.
Generacja i generatory drgań elektrycznych.
Modulacja i układy modulacji.
Detektory i układy przemiany.
5. Telefonia naturalna (73)
Aparaty telefoniczne.
Łącznice telefoniczne z obsługą ręczną.
Sieci miejskie i okręgowe.
6. Telegrafia (120)
Wiadomości ogólne.
Aparaty telegraficzne.
Dalekopis.
7. Teletransmisja (133)
Wiadomości ogólne.
Tor teletransmisyjny.
Linie napowietrzne.
Linie kablowe.
Wzmacniaki.
Sygnalizacja zewowa.
Tłumiki echa.
8. Telefonia i telegrafia nośna (150)
Zasada pracy systemów nośnych.
Telefonia jednokrotna 1 + 1 (L-35).
Urządzenia teletransmisyjne pracujące na liniach wysokiego napięcia.
Telegrafia wielokrotna.
9. Zasady radiokomunikacji (159)
Wiadomości ogólne.
Rozchodzenie się fal.
Anteny nadawcze i odbiorcze.
Nadajniki radiokomunikacyjne i radiofoniczne.
Odbiorniki.
Urządzenia radiolokacyjne.
10. Telewizja (183)
Pojęcia podstawowe, definicje. Analiza i synteza obrazu.
Lampy telewizyjne.
Ważniejsze procesy elektryczne przy nadawaniu i odbieraniu sygnałów telewizyjnych.
Nadawanie sygnałów telewizyjnych drogą radiową.
Urządzenia telewizyjne.
11. Elektroakustyka (218)
Wiadomości ogólne.
Przetworniki elektroakustyczne.
Zapis i odtwarzanie dźwięku.
Megafonizacja.
Radiofonia przewodowa.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl