Zdzisław Olszewski "Amatorskie odbiorniki telewizyjne"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 4, Warszawa, 1964

Od autora (7)
1. Telewizja - Zarys ogólny (11)
2. Odbiornik telewizyjny - układ zasadniczy (27)
3. Obwody wejściowe (36)
4. Stopień przemiany - mieszacz i oscylator (50)
5. Tor pośredniej częstotliwości wizji (79)
6. Detektory i wzmacniacze wizji (93)
7. Kineskopy (127)
8. Ogniskowanie (150)
9. Układy synchronizacji (165)
10. Odchylanie strumienia elektronów (180)
11. Blok wybierania linii (190)
12. Blok wybierania obrazu (218)
13. zespół cewek odchylających (229)
14. Tor fonii (243)
15. Zasilanie (255)
16. Wybór układu (265)
17. Konstrukcja i montaż (277)
18. Uruchomienie odbiornika telewizyjnego (295)
19. Eksploatacja (311)
20. Zakończenie (338)
Wykaz literatury (355)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl