A.F. Płoński "Rezonatory kwarcowe"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 4000 + 130, Warszawa, 1956
(tłumaczył z języka rosyjskiego Henryk Madaj)

Wstęp (5)
Rozdział I. Rezonator kwarcowy (7)
Efekt piezoelektryczny.
Ogólne wiadomości o kwarcu.
Rezonatory kwarcowe.
Rodzaje drgań płytek kwarcowych.
Rodzaje cięć płytek kwarcowych.
Obliczanie rezonatorów kwarcowych.
Konstrukcje oprawek kwarcowych.
Ważniejsze parametry rezonatorów kwarcowych.
Ogólne uwagi o technologii obróbki kwarcu.
Dostrajanie płytek kwarcowych do żądanej częstotliwości w warunkach amatorskich.
Rozdział II. Generatory ze stabilizacją kwarcową (25)
Rodzaje pracy generatorów kwarcowych.
Praca oscylatorowych układów generatorów kwarcowych.
Stałość częstotliwości generatorów kwarcowych.
Aktywność rezonatora kwarcowego podczas jego pracy w układach generacyjnych.
Praktyczne układy generatorów ze stabilizacją kwarcową.
Generatory kwarcowe z płynnym strojeniem.
Stabilizacja kwarcowa bardzo wielkich częstotliwości.
Konstrukcyjne właściwości generatorów kwarcowych.
Dostrajanie generatorów kwarcowych.
Rozdział III. Filtry kwarcowe (49)
Ogólne wiadomości o filtrach.
Filtry kwarcowe w praktyce radioamatorskiej.
Praca rezonatora kwarcowego w filtrze pasmowym.
Typy filtrów kwarcowych.
Praktyczne układy filtrów kwarcowych.
Konstrukcje filtrów kwarcowych.
Strojenie filtrów kwarcowych.
Rozdział IV. Aparatura pomiarowa (74)
Pomiar częstotliwości kwarców w warunkach amatorskich.
Urządzenia służące do dokładnego pomiaru częstotliwości drgań.
Generatory kwarcowe i wzorce częstotliwości.
Wzorcowy generator kwarcowy.
Multiwibratory.
Odbiornik reakcyjny, generator małej częstotliwości i częstościomierz heterodynowy.
Zegary synchroniczne.
Kalibratory kwarcowe produkowane fabrycznie.
Kalibrator kwarcowy A-1.
Kalibrator kwarcowy KK-1.
Kalibrator kwarcowy KK-3.
Kalibrator kwarcowy KK-4 i KK-5.
Krótkofalowy multiwibrator kwarcowy KKM-1.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl