R. Podoski (redakcja) Podręcznik inżyniera elektryka - zeszyt 1

Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, 1947
tłoczono w Drukarni Św. Wojciecha pod zarz. Państw. w Poznaniu

Przedmowa (3)
Część pierwsza
PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
Ważniejsze oznaczenia i skróty (7)
I. Teoria wektorów (11)
II. Obwody liniowe prądu stałego (21)
III. Pole przepływowe prądu elektrycznego (34)
IV. Działania chemiczne i fizjologiczne prądu elektrycznego (40)
V. Pole elektryczne (45)
VI. Pole magnetyczne (63)
VII. Jednostki (79)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl