I. Pietrow "Radio w miniaturze"

Wydawnictwo MON, Warszawa

Od redakcji (7)
Wstęp (9)
I. Elementy miniaturowe (13)
Lampy elektronowe (13)
Przyrządy półprzewodnikowe (23)
Kondensatory (62)
Oporniki (70)
Transformatory i cewki indukcyjne (72)
II. Obwody drukowane (75)
Układy montażowe (76)
Produkcja obwodów drukowanych (77)
Metoda nanoszenia farby (78)
Farby przewodzące (84)
Metoda nakładania folii (86)
Metody chemiczne (88)
Metoda rozbryzgiwania (90)
Metoda rozpylania (92)
Drukowane cewki i transformatory (94)
Drukowane kondensatory (99)
Drukowane oporniki (102)
II. Automatyzacja produkcji (110)
Tendencje rozwojowe automatyzacji (111)
Linie automatyczne i półautomatyczne (115)
IV. Radio w miniaturze (129)
Odbiornik kieszonkowy na lampach subminiaturowych (130)
Odbiornik kieszonkowy na tranzystorach (131)
Inny odbiornik kieszonkowy na tranzystorach (134)
Przenośny odbiornik na tranzystorach (137)
Odbiornik kieszonkowy "Siurpris" (139)
Odbiornik doświadczalny na tranzystorach (142)
Miniaturowa radiostacja odbiorczo - nadawcza (145)
Zakończenie (148)
Wykaz literatury (152)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl