Wilhelm Rotkiewicz "Technika odbioru radiowego - Tom I"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, nakład 10130 egz., Warszawa, 1955

"W książce omówiono zasady działania poszczególnych stopni odbiornika radiowego, mianowicie: obwody wejściowe, wzmacniacze wielkiej, pośredniej i małej częstotliwości, detekcję i przemianę częstotliwości oraz układy reakcyjne i superreakcyjne. Wyprowadzone wzory pozwalają na przeprowadzenie analizy pracy poszczególnych układów oraz umożliwiają ich projektowanie; poza tym podane są przykłady obliczeniowe.
Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów łączności politechnik i szkół inżynierskich, a także dla inżynierów i techników jako źródło wiadomości i pomoc przy projektowaniu odbiorników radiowych."
Główne oznaczenia literowe (9)
Przedmowa autora do wydania pierwszego (13)
Przedmowa autora do wydania drugiego.
W. Wiadomości ogólne (15)
W.1. Wstęp.
W.2. Zakresy częstotliwości.
W.3. Ogólne wiadomości o rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych.
W.4. Rodzaje i widma sygnałów radiowych.
W.5. Wiadomości ogólne o obwodach rezonansowych.
W.6. Ogólne zasady działania odbiorników i rodzaje odbiorników.
W.7. Klasyfikacja odbiorników.
1. Anteny i obwody wejściowe (72)
1.1. Zasada działania anten odbiorczych.
1.2. Rodzaje anten odbiorczych.
1.3. Obwody wejściowe.
2. Wzmacniacze (133)
2.1. Wiadomości ogólne.
2.2. Wzmacniacze napięciowe częstotliwości akustycznej.
2.3. Wzmacniacze mocy częstotliwości akustycznej.
2.4. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości.
2.5. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej.
3. Detekcja i przemiana częstotliwości (298)
3.1. Detekcja amplitudy.
3.2. Detekcja częstotliwości.
3.3. Przemiana częstotliwości.
4. Reakcja i superreakcja (440)
4.1. Reakcja.
4.2. Suprreakcja

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.