E. Ruszczyc, B. Winiarski "Urządzenia i napęd elektryczny"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 10168 egz., Warszawa 1953

Od Wydawnictwa (8)
Część I. Urządzenia elektryczne
I. Wiadomości ogólne (5)
II. Zagadnienie bezpieczeństwa pracy w urządzeniach elektrycznych (13)
III. Instalacje wnętrzowe (28)
IV. Przemysłowe urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia (130)
V. Oświetlenie (142)
VI. Linie kablowe (154)
VII. Linie napowietrzne (166)
VIII. Wytwarzanie i rozdział energii elektrycznej (182)
Część II. Napęd elektryczny
IX. Wiadomości ogólne (274)
X. Budowa mechaniczna silników elektrycznych (278)
XI. Transport i ustawianie silników (285)
XII. Sprzęganie silnika z maszyną napędzaną (291)
XIII. Przyłączanie silników do sieci (304)
XIV. Hamowanie silników elektrycznych (344)
XV. Regulacja prędkości obrotowych maszyn napędzanych (353)
XVI. Napęd elektryczny urządzeń przemysłowych (372)
XVII. Współczynnik mocy w zakłądach przemysłowych (398)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl