Jerzy Rutkowski "Podstawy teletransmisji"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3 zmienione, nakład 4000 + 200 egz., Warszawa, 1968

1. Wstęp (7)
2. Pasma przesyłowe (22)
3. Dwójniki jedno- i dwuelementowe (37)
4. Dwójniki wieloelementowe (52)
5. Element piezoelektryczny (65)
6. Wiadomości uzupełniające z matematyki (72)
7. Czwórniki (87)
8. Parametry oporowe i falowe czwórników (100)
9. Transmitancja czwórnika, tłumienność skuteczna i włączeniowa(108)
10. Emisja elektronów. Rodzaje półprzewodników (119)
11. Diody i ich zastosowanie. Prostowniki (138)
12. Triody próżniowe i półprzewodnikowe (158)
13. Lampy wieloelektrodowe (179)
14. Wzmacniacz napięciowy oporowy ze sprzężeniem pojemnościowym (188)
15. Wzmacniacz napięciowy tranzystorowy (205)
16. Transformatory (230)
17. Napięciowe wzmacniacze transformatorowe (254)
18. Wzmacniacz mocy (270)
19. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach (295)
20. Filtry elektryczne (306)
21. Generator ze sprzężeniem zwrotnym (336)
22. Modulacja i demodulacja amplitudy (350)
23. Modulacja i demodulacja częstotliwości i fazy (364)
Bibliografia (375)

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl