Adolf Rode "Miernictwo radiowe i telewizyjne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie drugie, 1971

1. Ogólna charakterystyka miernictwa radiowo-telewizyjnego (5)
2. Pomiary impedancji (8)
Metody pomiarów. Budowa i zasada działania linii pomiarowej. Reflektometr Z-g-diagraf.
3. Pomiary mocy prądu w.cz. (19)
Klasyfikacja sposobów pomiaru mocy. Pomiary małych mocy. Pomiary średnich i dużych mocy.
4. Pomiary odbiorników radiofonicznych AM (34)
Normy pomiarowe. Przyrządy pomiarowe specjalne. Pomiary parametrów podstawowych stopni w.cz. Pomiary zniekształceń nielinearnych. Pomiary zniekształceń linearnych.
5. Pomiary odbiorników radiofonicznych FM (58)
Normy pomiarowe odbiorników FM. Pomiary toru w.cz. Charakterystyka dewiacji. Charakterystyka wejściowo-wyjściowa. Charakterystyka strojenia. Pomiary ogranicznika i dyskryminatora. Pomiary odporności na zakłócenia impulsowe.
6. Pomiary kineskopów i lamp analizujących (71)
Pomiary kineskopów. Pomiary lamp analizujących.
7. Pomiary odbiorników TV (80)
Normy pomiarowe. Pomiary czułości toru wizji. Pomiary selektywności i wpływu sygnałów zakłócających. pomiary wierności odtwarzania toru wizji. Pomiary jakości obrazu. Pomiary obwodów odchylania i synchronizacji. Pomiary toru fonii.
8. Pomiary urządzeń wizyjnych (126)
Pomiary charakterystyk toru wizyjnego. Pomiary układów odchylających kamery. Pomiary zdolności przenoszenia gradacji kontrastów. Pomiary układów korekcji gamma. Pomiary szumów, zakłóceń i odbić. Wyposażenie pomiarowe ośrodka telewizyjnego.
9. Pomiary nadajników radiofonicznych i telewizyjnych (162)
Pomiary nadajników radiofonicznych AM. Pomiary nadajników wizji. Pomiary nadajników dźwięku. Pomiary filterpleksera.
10. Pomiary anten radiowych i telewizyjnych (194)
Uwagi ogólne o pomiarach. Pomiary anten radiowych. Pomiary anten telewizyjnych.
11. Pomiary linii radiowych (207)
Normy podstawowe. pomiary szumów. Pomiary charakterystyk przejściowych. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej.
12. Pomiary natężenia pola (216)
Zasada pomiarów natężenia pola. Pomiary za pomocą cechowanej anteny odbiorczej. Metody równoważnej anteny. Metoda pola wzorcowego.
Bibliografia (223)
Dodatek (224)
Reflektometry. Generatory częstotliwości wizyjnej. generatory impulsów. Generatory sygnałów telewizyjnych (serwisowe). Synchroskopy. Selektory. Wobulatory telewizyjne.
Całkowite wartości decybeli. Zależności stosunku mocy i napięć (prądów) od liczby decybeli.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl