Wilhelm Rotkiewicz "Technika odbioru radiowego" - tom II

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1
Warszawa, 1954

5. Zakłócenia odbioru (15)
5.1. Wiadomości ogólne (15)
Definicja odbioru zakłóconego i ocena dobroci odbioru. Zasadnicze przebiegi zakłóceń i ich struktura. Wyznaczenie przebiegu widm ciągłych pojedynczych impulsów. Wpływ odległości na strukturę zakłóceń. Analiza działania zakłóceń na odbiornik.
5.2. Zakłócenia atmosferyczne (48)
Źródła zakłóceń atmosferycznych. Przebiegi zakłóceń atmosferycznych, ich natężenie i wpływ na odbiornik. Sposoby zmniejszania wpływu zakłóceń atmosferycznych oraz zabezpieczania od uszkodzeń instalacji odbiorczej. Niezbędne natężenie pola sygnału użytecznego. Zakłócenia kosmiczne.
5.3. Zakłócenia przemysłowe (62)
Źródła zakłóceń przemysłowych i ich widma. Drogi rozchodzenia się zakłóceń przemysłowych oraz przenikanie ich do odbiornika. Rodzaje zakłóceń przemysłowych i efekty występujące na wyjściu odbiornika. Dopuszczalny poziom zakłóceń przemysłowych. Metody zwalczania zakłóceń przemysłowych. Zabezpieczanie przewodów sieci od zakłóceń przemysłowych, rozważania teoretyczne. Kondensatory i dławiki przeciwzakłóceniowe. Filtry przeciwzakłóceniowe. Charakterystyczne źródła zakłóceń z układami przeciwzakłóceniowymi. Współczynnik przenoszenia zakłóceń do anteny odbiorczej. Środki przeciwzakłóceniowe stosowane przy urządzeniu antenowym. Filtry przeciwzakłóceniowe stosowane przy odbiornikach. Kompensacja zakłóceń przy odbiorniku.
5.4. Zakłócenia od radiostacji nadawczych i odbiorczych (115)
5.5. Szumy własne (116)
Wstęp. Szumy cieplne oporów w poszczególnych elementach odbiornika. Szumy anteny. Szumy lamp. Szumy strukturalne i przypadkowe. Przydźwięk sieci. Szumy własne całego odbiornika. Współczynnik szumów.
6. Zniekształcenia odbioru (148)
6.1. Wiadomości ogólne (148)
6.2. Zniekształcenia we wzmacniaczu wielkiej częstotliwości (153)
Zniekształcenia modulacji amplitudy w obwodach liniowych. Zniekształcenia modulacji częstotliwości w obwodach liniowych. zniekształcenia modulacji amplitudy w obwodach nieliniowych. Modulacja wtórna. Modulacja skrośna. Związek pomiędzy różnymi rodzajami zniekształceń w obwodach nieliniowych. Lampy regulacyjne. Wpływ nieliniowości obwodu na modulację częstotliwości.
6.3. Zniekształcenia przy przemianie częstotliwości (191)
Zniekształcenia wywołane nieliniowością charakterystyki mieszacza. Gwizdy interferencyjne.
6.4. Zniekształcenia przy detekcji (204)
Zniekształcenia przy detekcji amplitudowej. Zniekształcenia przy detekcji częstotliwościowej.
6.5. Zniekształcenia we wzmacniaczu częstotliwości akustycznej (209)
Zniekształcenia we wzmacniaczu napięciowym. Zniekształcenia we wzmacniaczu mocy. Zniekształcenia nieliniowe wywołane transformatorem małej częstotliwości.
6.6. Stany przejściowe w odbiorniku (223)
Wiadomości ogólne. Metody analizy stanów przejściowych. Stany przejściowe we wzmacniaczu rezonansowym. Stany przejściowe we wzmacniaczu z dwuobwodowymi filtrami pasmowymi. Stany przejściowe we wzmacniaczu oporowym.
6.7. Zniekształcenia przy odbiorze radiotelegraficznym (239)
6.8. Zniekształcenia przy odbiorze radiotelefonicznym (242)
6.9. Zniekształcenia przy odbiorze radiofonicznym (242)7.
7. Ujemne sprzężenie zwrotne (246)
7.1. Wiadomości ogólne (246)
7.2. Układy blokowe i zależności zasadnicze (247)
Sprzężenie zwrotne szeregowe napięciowe. Sprzężenie zwrotne prądowe szeregowe. Sprzężenie zwrotne szeregowe kombinowane (napięciowo - prądowe). Sprzężenie zwrotne równoległe. Sprzężenie zwrotne wielokrotne. Sprzężenie zwrotne równoważne.
 7.3. Wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę wzmacniacza (258)
Wpływ sprzężenia zwrotnego na stabilność pracy wzmacniacza. Wpływ sprzężenia zwrotnego na współczynniki charakterystyczne. Charakterystyki i współczynniki charakterystyczne lampy równoważnej przy ujemnym sprzężeniu zwrotnym. Wpływ sprzężenia zwrotnego na oporność wejściową wzmacniacza. Wpływ sprzężenia zwrotnego na zniekształcenia nieliniowe i zakłócenia. Wpływ sprzężenia zwrotnego na zniekształcenia liniowe. Wpływ sprzężenia zwrotnego na stałość wzmocnienia. Wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę głośnika.
7.4. Przykłady układów ze sprzężeniem zwrotnym (282)
Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym napięciowym szeregowym. Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym napięciowym równoległym. Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym prądowym szeregowym. Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym obejmującym 2 stopnie. Układy przeciwsobne z ujemnym sprzężeniem zwrotnym napięciowym. Przedwzmacniacz do układów przeciwsobnych z odwracaniem fazy i ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Układ ze sprzężeniem zwrotnym wielokrotnym równoważonym. Układ ze sprzężeniem zwrotnym na siatkę osłonną. Wtórnik katodowy (układ o podstawie anodowej). Wtórnik katodowy jako przedwzmacniacz do układów przeciwsobnych. Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym zmniejszającym przydźwięk sieci. Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym zwiększającym przydźwięk sieci.
8. Urządzenia regulacyjne pomocnicze (305)
8.1. Strojenie odbiorników i przełączanie podzakresów (305)
Wiadomości ogólne. Charakterystyki kondensatorów zmiennych. Współbieżność obwodów wzmacniacza wielkiej częstotliwości. Strojenie odbiorników superheterodynowych. Przełączanie podzakresów. Strojenie klawiszowe. Strojenie zdalne.
8.2. Dostrajanie automatyczne (358)
Zasady działania dostrajania automatycznego. Układy regulacyjne z lampą reaktancyjną. Skuteczność działania dostrajania automatycznego.
8.3. Regulacja wzmocnienia (366)
Wiadomości ogólne. Ręczna regulacja wzmocnienia. Automatyczna regulacja wzmocnienia.
8.4. Optyczne wskaźniki strojenia (389)
Wiadomości ogólne. Miliamperomierz jako wskaźnik strojenia. Jarzeniowy wskaźnik strojenia. Elektronowy wskaźnik strojenia (oko magiczne). Wskaźnik strojenia z żarówkami.
8.5. Regulacja barwy dźwięku (397)
Wiadomości ogólne. Regulatory górnej części pasma. Regulatory dolnej części pasma. Regulatory dwustronne. Regulatory środkowej części pasma. Korekcja barwy dźwięku połączona z regulatorem wzmocnienia. Regulatory barwy dźwięku w obwodzie sprzężenia zwrotnego. Automatyczna regulacja barwy dźwięku.
8.6. Regulacja dynamiki dźwięku (409)
8.7. Regulacja selektywności (412)
Wiadomości ogólne. regulacja szerokości pasma przez dodatkowe tłumienie obwodu rezonansowego. Ciągła regulacja szerokości pasma dwuobwodowego filtru pasmowego przez zmianę indukcyjnego sprzężenia. Regulacja szerokości pasma dwuobwodowego filtru pasmowego przez zmianę skokami indukcyjnego sprzężenia. Ciągła regulacja szerokości pasma dwuobwodowego filtru pasmowego przez zmianę pojemnościowego sprzężenia. Regulacja szerokości pasma dwuobwodowego filtru pasmowego przez zmianę skokami pojemnościowego sprzężenia. Regulacja szerokości pasma filtru trójobwodowego. Regulacja szerokości pasma filtru czteroobwodowego. Regulacja szerokości pasma wzmacniacza wielostopniowego z filtrami pasmowymi. Automatyczna regulacja szerokości pasma.
8.8. Urządzenia przeciwzakłóceniowe w odbiorniku (421)
Rodzaje urządzeń. Eliminatory stacji zakłócających. Ograniczniki poziomu zakłóceń. Eliminatory zakłóceń impulsowych. Ciche strojenie. Eliminator gwizdu 9kc/s.
8.9. Systemy przełączania na odbiór lokalny (437)
8.10. Ekranowanie (438)
Pole elektryczne. Pole magnetyczne. Projektowanie ekranów.
8.11. Odsprzężenie (448)
Dodatek (450)
Wykaz piśmiennictwa (452)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl