Jan Różycki "Naprawa odbiorników telewizyjnych"

rozycki1.jpg (19519 bytes)

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1961

Wstęp (5)
Przyrządy pomiarowe stosowane do badania i strojenia odbiorników (7)
A. Ustalenie wstępne przyczyny wadliwego działania odbiornika (11)
1. Podział układu odbiornika na sekcje (11)
2. Podział zewnętrznych objawów uszkodzeń (14)
3. Kolejność postępowania przy ustalaniu przyczyny wadliwego działania odbiornika (15)
4. Ustalanie uszkodzonej sekcji przy objawach wymienionych w grupie I (15)
5. Ustalanie uszkodzonej sekcji przy objawach wymienionych w grupie II (18)
6. Zestawienie objawów grupy II widocznych na ekranie kineskopu wadliwie działającego odbiornika (19)
B. Objawy uszkodzeń i ich możliwe przyczyny (63)
Sekcja 1. Obwód antenowy (63)
Sekcja 2. Stopień wejściowy (66)
Sekcja 3. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości (75)
Sekcja 4. Detektor wizji (85)
Sekcja 5. Automatyczna regulcaj wzmocnienia (ARW) (89)
Sekcja 6. Wzmacniacz wizji (97)
Sekcja 7. Kineskop (109)
Sekcja 8. Obwody synchronizacji (123)
Sekcja 9. Odchylanie pionowe (130)
Sekcja 10. Odchylanie poziome (141)
Sekcja 11. Obwody wysokiego napięcia (175)
Sekcja 12. Zasilacz niskiego napięcia (180)
Sekcja 13. Obwody fonii (187)
C. Schematy ideowe odbiorników z podziałem na sekcje (203)
Dürer, Format, Rubens, Tesla 4102U i 4103U, Belweder OT471 i OT1781, Orion, Philips 21TD 210A-11 - wkładki
Wykaz literatury (204)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl