Stanisław Ryżko "Urządzenia radionadawcze" - część I

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze,
Warszawa 1953

Rozdział 1. (11)
Wstęp. Ogólne określenie tematu. Krótka historia rozwoju urządzeń nadawczych.
Rozdział 2. Charakterystyki lamp nadawczych (31)
Wstęp. Charakterystyki diody. Charakterystyki triody. Charakterystyki tetrody. Charakterystyki pentody i tetrody strumieniowej. Ograniczenia charakterystyk. Dane katalogowe typowych lamp nadawczych.
Rozdział 3. Ogólne wiadomości o wzmacniaczach lampowych wielkiej częstotliwości (53)
Wstęp. Klasy pracy wzmacniacza. Impulsy prądu anodowego. Rola obwodu drgań. Chwilowe przebiegi napięć i prądów. Charakterystyki robocze lampy. Klasyfikacja warunków pracy wzmacniacza. Zależności energetyczne w obwodzie anodowym wzmacniacza. Zależności energetyczne w obwodzie siatkowym wzmacniacza.
Rozdział 4. Wybór warunków pracy lampy we wzmacniaczu klasy C (74)
Wstęp. Równanie impulsów prądu anodowego. Rozkład impulsów prądu. Wpływ wyboru stanu pracy wzmacniacza na jego właściwości. Wpływ wyboru kąta przepływu prądu anodowego na właściwości wzmacniacza. Graficzne przedstawienie właściwości wzmacniacza w zależności od doboru warunków pracy lampy.
Rozdział 5. Techniczne metody obliczania wzmacniaczy klasy C (91)
Wstęp. Przybliżone obliczenie wzmacniacza. Analityczna metoda obliczenia wzmacniacza. Wykreślna metoda liczenia wzmacniacza. Przykład.
Rozdział 6. Podstawowe wiadomości o obwodzie drgań wzmacniacza (105)
Wstęp. zasadnicze właściwości obwodu. Dobroć obwodu drgań. Dobroć elementów obwodu drgań. Pomiar współczynnika dobroci. Sprawność obwodu drgań. Wpływ współczynnika dobroci obwodu na sprawność anodową wzmacniacza. Filtracja wyższych harmonicznych w obwodzie drgań. "Obcinanie wstęg bocznych" przez obwód drgań. Wybór współczynnika dobroci obwodu drgań.
Rozdział 7. Techniczne metody obliczania obwodu drgań (139)
Wstęp. Obwód typu L. Obwód typu Y. Obwód typu PI. Obwód typu M. Dobór właściwości obwodu drgań we wzmacniaczach przestrajanych. Przykłady. Graficzna metoda obliczania obwodu drgań.
Rozdział 8. Zasilanie wzmacniaczy mocy wielkiej częstotliwości (190)
Wstęp. zasady tworzenia układów zasilania wzmacniacza. Obwód anodowy wzmacniacza. Obwód siatkowy wzmacniacza. Obwód ekranu i siatki przeciwemisyjnej. Obwód żarzenia lampy. Równoległa praca lamp wzmacniających. Przeciwsobna praca lamp wzmacniających.
Rozdział 9. Charakterystyki wzmacniacza klasy C (211)
Wstęp. Charakterystyki obciążenia wzmacniacza. Układy zastępcze obwodu anodowego wzmacniacza klasy C. Właściwości wzmacniacza w funkcji zmian napięcia anodowego. Metoda graficzna znajdowania charakterystyk statycznych modulacji anodowej. Właściwości wzmacniacza w funkcji zmian napięcia siatkowego. Charakterystyki wzmacniacza w funkcji zmian amplitudy napięcia wzbudzenia. Wzmacniacz liniowy w.cz. Charakterystyki wzmacniacza w funkcji zmian napięcia ekranu oraz napięcia siatki przeciwemisyjnej. Charakterystyki wzmacniacza klasy C pracującego przy rozstrojonym obwodzie drgań.
Rozdział 10. Wzmacniacze klasy C z wykorzystaniem wyższych harmonicznych (252)
Wstęp. Chwilowe przebiegi napięć i prądów we wzmacniaczu pracującym z powielaniem częstotliwości. Obliczanie wzmacniacza pracującego w powielaniem częstotliwości. analiza graficzna wzmacniacza pracującego z powielaniem częstotliwości. Układy zasilania wzmacniacza z powielaniem częstotliwości. Wzmacniacz klasy C z powiększoną sprawnością.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl