Jan Sawicki "Podstawy elektrotechniki"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa zawodowego, wydanie 1, nakład 12000 + 200 egz., Warszawa, 1959

Przedmowa (9)
Przegląd ważniejszych dat historycznych (10)
1. Wiadomości wstępne (13)
2. Podstawowe prawa obwodu nierozgałązionego (41)
3. Podstawowe prawa obwodów rozgałęzionych (87)
4. Energia i moc elektryczna (139)
5. Obliczanie obwodów złożonych (175)
6. Termoelektryczność (210)
7. Chemiczne, fizjologiczne działanie prądu, przemiana energii chemicznej w elektryczną. Ogniwa i akumulatory (213)
8. Elektrostatyka (245)
9. Prąd elektryczny w próżni i gazach (289)
10. Prąd elektryczny w półprzewodnikach (308)
11. Magnetyzm i elektromagnetyzm. Indukcja elektromagnetyczna (318)
12. Obwód nieliniowy prądu stałego (392)
13. Prądy zmienne. Prąd sinusoidalnie zmienny jednofazowy (397)
14. Odbiorniki oporowe w obwodzie prądu zmiennego (433)
15. Metoda symboliczna rozważania prądów sinusoidalnie zmiennych (453)
16. Obwody nierozgałęzione prądu zmiennego (471)
17. Obwody rozgałęzione. Prawo Kirchhoffa dla prądów sinusoidalnie zmiennych (501)
18. Moc prądu zmiennego (525)
19. Prądy wielofazowe (548)
20. Prądy niesinusoidalne (569)
21. Obwody prądu zmiennego zawierające stal (601)
22. Wirujące pole magnetyczne (636)
23. Stany nie ustalone w obwodach elektrycznych (647)
24. Pole elektromagnetyczne (678)
25. Wiadomości z techniki wysokich napięć (697)
Bibliografia (725)
Wykaz symboli (727)
Wykaz ważniejszych wzorów (729)
Skorowidz (731)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl