Robert L. Shrader "Podstawy elektroniki dla techników"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 8000 + 250 egz., Warszawa, 1976
(
tłumaczyli: Jacek Szymański, Paweł Wiliński)

Przedmowa (11)
1. Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w elektronice (13)
Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Prawo Ohma. Energia i moc. Magnetyzm. Prąd przemienny. Indukcyjność i transformatory. Obwody RL szeregowe. Pojemność. Obwody LCR szeregowe. Obwody LCR równoległe. Filtry. Decybele.
2. Lampy elektronowe próżniowe (29)
Dioda próżniowa. Trioda. Wielosiatkowe lampy próżniowe.
3. Podstawowe elementy półprzewodnikowe (37)
Diody półprzewodnikowe. Tranzystory. Tranzystory sterowane polem (tranzystory polowe, kanałowe, unipolarne).
4. Podstawowe przyrządy pomiarowe (45)
Laboratoryjne przyrządy pomiarowe. Amperomierze. Woltomierze analogowe. Omomierze analogowe. Rezystory dekadowe. Mostki pomiarowe. Woltomierze lampowe. Woltomierze cyfrowe. Mierniki prądu zmiennego.
5. Podstawowe źródła zasilania (55)
Źródła prądu stałego. Układy prostowania. Filtracja pojemnościowa. Filtracja indukcyjna. Filtr z wejściem pojemnościowym. Filtr z wejściem indukcyjnym. Maksymalne napięcie wsteczne.
6. Generatory LC (64)
Generatory. Widmo częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego. Oscylacje pobudzane impulsowo. Generatory ze sprzężeniem zwrotnym transformatorowym. Generatory ze sprzężeniem pojemnościowym. Generatory trzypunktowe. Generatory kwarcowe.
7. Podstawowe układy generatorów RC (73)
Generatory RC. Multiwibrator. Sinusoidalne generatory RC z przesuwnikami fazy. Generator z mostkiem Wiena.
8. Wzmacniacze (78)
Podział wzmacniaczy. Wzmacniacze ze sprzężeniem transformatorowym. Inne konstrukcje wzmacniaczy. Stopnie przeciwsobne. Wzmacniacze częstotliwości radiowych.
9. Podstawowe przyrządy laboratoryjne (89)
Laboratoryjne przyrządy pomiarowe. Woltomierze lampowe i tranzystorowe. Generatory sygnałowe częstotliwości akustycznych. Generator sygnałowy w.cz. Sygnałowe generatory impulsowe. Oscyloskopy.
10. Systemy elektroniczne o nieprofesjonalnym przeznaczeniu (102)
Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku. Odbiór heterodynowy. Zasada działania nadajnika sygnałów z modulacją amplitudy. Zasada działania odbiornika sygnałów z modulacją amplitudy. Nadajnik sygnałów z modulacją częstotliwości. Nagrywanie i odtwarzanie płyt gramofonowych. Magnetyczny zapis dźwięku.
11. Diody półprzewodnikowe (116)
Teoria atomu. Wytwarzanie kryształów półprzewodnikowych. Złącza pn. Diody prostownicze. Diody o zmiennej pojemności. Diody Zenera. Diody tunelowe. Diody o gorących nośnikach. Urządzenia fotoczułe. Diody elektroluminescencyjne.
12. Tranzystory bipolarne (131)
Przegląd metod wytwarzania tranzystorów. Rozpływ prądów w tranzystorze. Zasilanie tranzystora ze sprzężeniem zwrotnym kolektorowym. Układ stabilizacji punktu pracy ze sprzężeniem zwrotnym emiterowym. Układ z potencjometrycznym zasilaniem bazy. Stabilizacja punktu pracy za pomocą diod i termistorów. Charakterystyki statyczne tranzystorów. Moc admisyjna kolektora. Tranzystory mocy. Obwód wejściowy wzmacniacza ze wspólnym emiterem. Stopień wzmacniający ze wspólną bazą. Stopień wzmacniający ze wspólnym kolektorem. Porównanie właściwości trzech typów stopni wzmacniających.
13. Tranzystory sterowane polem (polowe) (154)
Tranzystory polowe złączowe. Współczynnik wzmocnienia µ. Rezystancja dynamiczna drenu rd. Nachylenie charakterystyki gm. Charakterystyki typu JFET. Wzmacniacz z tranzystorem typu JFET. Tranzystory typu MOSFET pracujące z kanałem zubożanym. Tranzystory typu MOSFET pracujące z kanałem wzbogacanym. Układ wzmacniacza z tranzystorami typu FET.
14. Inne przyrządy półprzewodnikowe (164)
Tranzystor jednozłączowy. Tyrystory. Przełączanie tyrystorów. Tyrystory diodowe dwukierunkowe (triaki) i diody dwukierunkowe (diaki). Fototyrystor (tyrystor sterowany światłem). Hallotrony. Termistory.
15. Lampy próżniowe i gazowane (175)
Lampy próżniowe i gazowane. Diody próżniowe. Diody wypełnione parami rtęci. Tyratrony. Ignitrony. Parametry triody. Charakterystyki obciążenia triody. Tetrody. Pentody. Heptody. Lampy dużej mocy. Lampy wielkiej częstotliwości.
16. Generatory przebiegów sinusoidalnych (192)
Podstawy teoretyczne. Stałość częstotliwości i wytwarzanie drgań. Zasilanie szeregowe i równoległe. Generator Clappa. Generator ze sprzężeniem elektronowym. Generatory z ujemną rezystancją. Generatory kwarcowe. Termostaty. Obliczanie elementów obwodów rezonansowych LC.
17. Generatory przebiegów prostokątnych (205)
Generatory przebiegów prostokątnych. Multiwibratory samowzbudne. Multiwibratory synchronizowane. Multiwibratory jednostabilne (monostabilne). Multiwibratory dwustabilne (przerzutniki). Przerzutnik Schmitta. Układy przerzutnikowe z diodami tunelowymi.
18. Wzmacniacze szerokopasmowe (214)
Wzmacniacze sygnałów akustycznych. Porównanie właściwości wzmacniaczy napięciowych i wzmacniaczy mocy. Rodzaje zniekształceń. Ujemne napięciowe sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach wielostopniowych. Układy wzmacniaczy ze sprzężeniem pojemnościowym. Wzmacniacze ze sprzężeniem bezpośrednim. Wzmacniacze różnicowe. Wzmacniacze kaskodowe. Wzmacniacze operacyjne. Wzmacniacze mocy ze sprzężeniem transformatorowym. Wzmacniacze przeciwsobne beztransformatorowe.
19. Wzmacniacze rezonansowe (235)
Zastosowanie wzmacniaczy rezonansowych. Wzmacniacze rezonansowe małych częstotliwości. Skutki zniekształceń sygnałów wejściowych. Wzmacniacze z układem typu podwójne T. Wzmacniacze odbiorcze wielkich częstotliwosci. Inne wzmacniacze napięciowe w.cz. Triodowe wzmacniacze mocy w.cz. Tranzystorowe wzmacniacze mocy w.cz. Tetrodowe i pentodowe wzmacniacze mocy w.cz. Powielacze częstotliwości.
20. Miniaturyzacja układów elektronicznych (250)
Rozwój konstrukcji elektronicznych. Prosty układ scalony. Rodzaje układów scalonych. Kilka prostych układów scalonych. Elementy konstrukcji układów scalonych.
21. Urządzenia zasilające (259)
Zasilacze niestabilizowane. Tętnienia. Układy stabilizatorów równoległych. Układy prostych stabilizatorów szeregowych. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Zasilacze ze sprzężeniem zwrotnym. Przetworniki prądu stałego na prąd stały. Powielacze napięcia.
22. Systemy przesyłania informacji (270)
Przesyłanie informacji. Długość fali. Linia przesyłowa dwuprzewodowa. Inne linie przesyłowe. Anteny. Przewodowe przesyłanie informacji. Radiotelegrafia. Emisja fal wielkiej częstotliwości modulowanej falą akustyczną. Modulacja jednowstęgowa (SSB). Liniowe wzmacniacze mocy wielkiej częstotliwości. Metody uzyskiwania sygnału z modulacją częstotliwości (F3).
23. Systemy i układy odbiorcze (289)
Detektory AM. Detektory heterodynowe. Detektory FM. Ograniczniki. Preemfaza i deemfaza. Stopnie przemiany częstotliwości. Układy automatycznej regulacji wzmocnienia. Sygnały lustrzane. Podstawowe układy odbiorników.
24. Mikrofale (302)
Przyrządy mikrofalowe. Mikrofalowe linie przesyłowe. Elementy falowodowe. Sprzęganie falowodów z liniami koncentrycznymi. Detektory w falowodach. Wnęki rezonansowe. Współczynnik odbicia i współczynnik fali stojącej. Klistrony. Magnetrony. Lampy z falą bieżącą i z falą wsteczną. Tranzystory i diody mikrofalowe. Diody Guna i diody LSA. Izolatory i cyrkulatory. Wzmacniacze mikrofal z diodami tunelowymi.
25. Urządzenia cyfrowe (317)
Język układów cyfrowych. Liczby dwójkowe. Liczniki dwójkowe. Licznik dziesiętny. Układy deszyfrujące. Bramki elektroniczne. Liczniki elektroniczne. Mierniki cyfrowe. Cyfrowe woltomierze całkujące.
26. Oscyloskopy (334)
Ogólna charakterystyka współczesnych oscyloskopów. Konstrukcja części podstawowej. Generator podstawy czasu. Wzmacniacz odchylania pionowego. Oscyloskopy dwustrumieniowe. Lampa oscyloskopowa pamięciowa (lampa z regulowaną poświatą). Analizatory widma. Oscyloskopy stroboskopowe.
27. Elektronika medyczna (351)
Zdjęcia rentgenowskie. Rentgenografia. Widikon i lampy obrazowe. System telewizji użytkowej. Elektrokardiografy (aparaty EKG). Systemy opieki nad pacjentem. Lasery i fotokoagulacja. Wypalanie za pomocą prądów wielkiej częstotliwości. Terapia cieplna.
Dodatek A. Symbole elektroniczne (373)
Dodatek B. Typowe wartości elementów (374)
Dodatek C. Nomografy LCXf (375)
Dodatek D. Niektóre jednostki i ich odpowiedniki (378)
Dodatek E. Wielokrotności, przedrostki i oznaczenia przyjęte przez Międzynarodowy Komitet Miar i Wag (379)
Dodatek F. Alfabet grecki (379)
Dodatek G. Tablice logarytmiczne (Mantysy czterocyfrowe) (380)
Skorowidz (383)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl