J. Siedow "Zajmująca elektronika"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 250 egz., Warszawa, 1970
(
tłumaczyli Tadeusz Nowosad, Ryszard Styczyński)

Rozdział 1. ELEKTRONY A ELEKTRONIKA (9)
W tym rozdziale Czytelnik zapoznaje się z historią odkrycia elektronu oraz dowiaduje się dlaczego właśnie ta cząstka stała się głównym "mechanizmem" pewnych urządzeń elektronicznych, które dostarczyły pierwszego impulsu w rozwoju elektroniki.
Rozdział 2. JAK ODKRYWANO FALE (51)
Czytelnik dochodzi do przekonania, że dla elektroniki pole jest niemniej ważne od elektronów. Zapoznaje się również z falami, które zostały odkryte wcześniej niż zostały wytworzone oraz dowiaduje się, w jaki sposób radio rozwijało się bez elektroniki i co było wówczas warte.
Rozdział 3. POLA, ELEKTRONY, FALE (89)
W jaii sposób pole steruje elektronami. Przymierze fal i elektronów - źródłem powszechnej łączności radiowej.
Rozdział 4. W GÓRĘ PO SKALI CZĘSTOTLIWOŚCI (159)
Jak z roku na rok ludzkość opanowywała coraz to krótsze fale i jakie tarapaty przeszła elektronika przy "oswajaniu" fal ultrakrótkich.
Rozdział 5. ELEMENTY "MĄDRYCH" MASZYN (243)
Jak z prostych zespołów elektronicznych powstają skomplikowane układy "mądrych" maszyn.

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl