Bronisław Sochor "Termometry elektryczne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2000 egz., Warszawa, 1952

Wstęp (7)
1. Zasady termometrii (9)
2. Międzynarodowa skala temperatur (13)
3. Wskaźniki temperatur (17)
4. Pomiary temperatur (21)
Termometry rozszerzalności.
Termometry ciśnieniowe.
Elektrotermometria.
5. Termometry oporowe (35)
6. Termometry elektryczne (75)
7. Pirometry optyczne (142)
Promieniowanie temperaturowe jako wielkość termometryczna.
Pirometry monochromatyczne.
Pirometry radiacyjne.
8. Termometry piszące (171)
Termometry piszące o wykresie ciągłym.
Termometry piszące o wykresie przerywanym.
Wykaz piśmiennictwa (176)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl