Franciszek Sondij "Miernictwo elektryczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 3, nakład 20000 + 109 egz., Warszawa, 1953

Wstęp (5)
I. Układ elektrycznych jednostek pomiarowych (6)
II. Wzorce (13)
III. Oporniki regulacyjne (19)
IV. Ogólna charakterystyka przyrządów pomiarowych (28)
V. Dokładność pomiarów (36)
VI. Mierniki magnetoelektryczne (43)
VII. Galwanometry (53)
VIII. Mierniki elektromagnetyczne (60)
IX. Mierniki elektrodynamiczne (69)
X. Watomierze (76)
XI. Mierniki cieplne (81)
XII. Pomiary prądu i napięcia (86)
XIII. Pomiary oporności metodą techniczną (91)
XIV. Pomiary oporności metodą spadków napięcia (95)
XV. Pomiary oporności mostkiem oporowym (100)
XVI. Pomiar oporności bardzo małych (105)
XVII. Metody kompensacyjne pomiaru siły elektromotorycznej, prądu i oporności (111)
XVIII. Pomiary indukcyjności metodą mostkową (117)
XIX. Pomiar pojemności (121)
XX. Pomiar oporności elektrolitów i ogniw (127)
XXI. Pomiar mocy przy prądzie stałym (131)
XXII. Pomiar mocy przy prądzie zmiennym (136)
XXIII. Pomiary magnetyczne galwanometrem balistycznym i sondą bizmutową (145)
XXIV. Pomiary magnetyczne. Metoda Koepsela i Epsteina (149)
XXV. Przyrządy do bezpośredniego pomiaru oporności (155)
XXVI. Pomiar oporności izolacji przewodów (161)
XXVII. Mierniki indukcyjne (165)
XXVIII. Miernik współczynnika mocy (171)
XXIX. Mierniki częstotliwości (175)
XXX. Przyrządy wibracyjne (180)
XXXI. Oscylografy (184)
XXXII. Przyrządy elektrostatyczne (188)
XXXIII. Mierniki prostownikowe (192)
XXXIV. Mierniki termoelektryczne (196)
XXXV. Przyrządy piszące (199)
XXXVI. Przekładniki napięciowe (203)
XXXVII. Przekładniki prądowe (208)
XXXVIII. Liczniki energii elektrycznej z obrotowym organem ruchomym (214)
XXXIX. Liczniki indukcyjne (223)
XL. Sprawdzanie liczników (228)
XLI. Zasady pomiaru temperatury na drodze elektrycznej (233)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl