R. Szczerski "Technika lokalizacji uszkodzeń kabli energetycznych"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2680 egz., Warszawa, 1969

1. Wstęp (9)
2. Rodzaje uszkodzeń linii kablowych (12)
3. Rozpoznawanie charakteru uszkodzenia (18)
4. Przygotowanie miejsca uszkodzenia do badań (20)
5. Wstępna lokalizacja uszkodzenia (35)
6. Lokalizacja dokładna (107)
7. Poszukiwanie kabla (131)
8. Wyposażenie wozu kablowego (136)
9. Badania linii kablowej przed oddaniem do eksploatacji (144)
10. Organizacja, metodyka i dokumentacja prac lokalizacyjnych (149)
11. Środki bezpieczeństwa w czasie trwania pomiaru (152)
12. Wybór metody lokalizacji (157)
Literatura (161)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl