Tadeusz Szczypułkowski "Podstawy elektroniki"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa, 1972

1. Wiadomości wstępne (11)
2. Właściwości obwodów (18)
Uwagi ogólne. Obwody z rezystancją R. Obwody z indukcyjnością L. Obwody z pojemnością C. Elementy R, L, C w połączeniu szeregowym i równoległym. Moc w obwodach z elementami R, L, C. Elementy R, L, C spotykane w praktyce. Zjawisko naskórkowości. Pytania, zadania.
3. Obwody rezonansowe (39)
Uwagi ogólne. Parametry obwodu szeregowego. Parametry obwodu równoległego. Krzywa uniwersalna. Szerokość pasma. Przykłady rozwiązań obwodów. Pytania, zadania.
4. Obwody sprzężone (55)
Rozważania ogólne. Sprzężenie transformatorowe. Sprzężenie transformatorowe między obwodem pierwotnym nierezonansowym i wtórnym rezonansowym. Dwa obwody rezonansowe sprzężone transformatorowo. Pytania, zadania.
5. Dwójniki i czwórniki (68)
Rodzaje dwójników. Dwójniki reaktancyjne. Czwórniki. Parametry czwórników. Układy zastępcze czwórników. Czwórniki obciążone. Łączenie czwórników. Tłumienie skuteczne i wtrąceniowe czwórnika. Pytania, zadania.
6. Filtry (92)
Wiadomości ogólne. Warunki przepustowości filtru. Filtry typu K. Filtry typu M. Pytania, zadania.
7. Graficzna analiza obwodu nieliniowego (111)
Określenia podstawowe. Charakterystyki napięciowo - prądowe. Połączenia szeregowe. Połączenie równoległe. Połączenie szeregowo - równoległe. Metoda wykreślna obliczania obwodu nieliniowego. Układ zastępczy elementu nieliniowego. Pytania, zadania.
8. Elementy bierne układów elektronicznych (128)
Rezystory (oporniki). Kondensatory. Cewki i transformatory. Układy scalone. Pytania.
9. Przetworniki elektroakustyczne (154)
Uwagi ogólne. Klasyfikacja. Mikrofony. Głośniki i słuchawki. Zapis i odczytywanie dźwięku.
10. Lampy elektronowe (166)
Uwagi ogólne. Emisja elektronów. Lampa dwuelektrodowa. Lampy siatkowe. Charakterystyki lamp siatkowych. Parametry statyczne lamp. Elektronowy wskaźnik strojenia. Oznaczenia i budowa typowych lamp odbiorczych. Pytania.
11. Lampy gazowane (196)
Uwagi ogólne. Lampy gazowane z zimną katodą. Lampy gazowane z żarzoną katodą. Lampy gazowane z rtęciową katodą.  Pytania, zadania.
12. Półprzewodniki (221)
Uwagi ogólne. Dioda półprzewodnikowa. Dioda Zenera. Dioda tunelowa. Tranzystor. Tranzystor jako czwórnik (parametry typu h). Tyrystor (krzemowy prostownik sterowany). Tranzystor jednozłączowy (dioda z podwójną bazą). Tranzystor polowy. Pytania, ćwiczenia, zadania.
13. Układy prostownicze i zasilacze (249)
Uwagi ogólne. Prostowanie półfalowe. Prostowanie całofalowe. Prostowanie wielofazowe. Prostowanie za pomocą diod gazowanych. Przetwornice tranzystorowe. Stabilizacja. Prostownik sterowany.  Pytania, zadania.
14. Wzmacniacze lampowe i tranzystorowe (269)
Uwagi ogólne. Rodzaje wzmacniaczy lampowych. Analiza pracy wzmacniacza na triodzie. Wzmacniacz napięciowy na pentodzie. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie wspólnego emitera (OE). Wzmacniacz z uziemioną siatką. Wzmacniacz tranzystorowy w układzie wspólnej bazy (OB). Wtórnik katodowy. Wtórnik emiterowy. Wzmacniacze wielostopniowe. Wzmacniacze kaskadowe. Wzmacniacze prądu stałego. Ograniczenia wzmocnienia: szerokość pasma przenoszenia i szum. Pytania, zadania, ćwiczenia.
15. Sprzężenie zwrotne (324)
Uwagi ogólne. Własności układów ze sprzężeniem zwrotnym. Charakterystyka częstotliwościowa. Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym - ujemne sprzężenie zwrotne w katodzie. Wzmacniacz wielostopniowy ze sprzężeniem zwrotnym. Przykłady układów ze sprzężeniem zwrotnym. Stabilizacja punktu pracy tranzystora.  Pytania, ćwiczenia.
16. Generatory lampowe i tranzystorowe (340)
Uwagi ogólne. Analiza generacji. Generatory LC. Stabilność drgań. Generatory typu RC. Generatory dwustopniowe. Wytwarzanie oporu ujemnego w układzie dynatronowym. Lampowe generatory kwarcowe. Generatory tranzystorowe. Generatory tyratronowe. Pytania, zadania, ćwiczenia.
17. Odbiorniki radiowe (368)
Wiadomości ogólne. Układy odbiorników. Odbiorniki superheterodynowe. Układy przemiany. Układ odbiornika AM-FM. Zakłócenia odbioru i ich zwalczanie. Pytania, zadania, ćwiczenia.
18. Anteny i propagacja fal elektromagnetycznych (388)
Propagacja fal elektromagnetycznych. Anteny. Telewizyjne anteny odbiorcze. Pytania, ćwiczenia.
19. Modulacja (402)
Określenie. Modulacja amplitudy. Modulacja częstotliwości. Pytania, zadania.
20. Technika impulsowa (415)
Uwagi ogólne. Przenoszenie impulsów przez obwody. Przenoszenie impulsów przez obwody o stałych rozłożonych. Generacja impulsów prostokątnych. Kształtowanie impulsów. Kształtowanie za pomocą układów biernych. Kształtowanie za pomocą układów czynnych. Sumowanie i komutowanie sygnałów. Odtwarzanie składowej stałej.
21. Lampy i urządzenia specjalne elektroniki (466)
Elementy optyki elektronowej. Zjawiska fotoelektryczne. Luminescencja elektronów. Próżniowe fotokomórki emisyjne. Powielacze. Lampy analizujące. Lampy obrazowe. Pytania.
22. Ogólne podstawy telewizji (483)
Nadawanie sygnałów telewizyjnych. Kamera telewizyjna. Odbiornik telewizyjny. Telewizja kolorowa. Telewizja użytkowa. Pytania.
23. Zastosowanie elektroniki w przemyśle (495)
Uwagi ogólne. Przyrządy lampowe. Woltomierze cyfrowe. Megaomierze i mierniki izolacji. Oscylografy. Nieniszczące badania materiałów. Indukcyjne nagrzewanie materiałów. Elektroniczna stabilizacja napięć.
24. Zastosowanie elektroniki w automatyce (524)
Przekaźniki elektroniczne. Układy logiczne. Regulatory elektroniczne. Układy elektroniczne w zastosowaniu przemysłowym. Pytania, ćwiczenia.
25. Ogólne tendencje rozwojowe elektroniki (552)
Uwagi ogólne. Podstawowe kierunki technologiczno - konstrukcyjne układów mikroelektronicznych. Scalanie wieloskalowe - SWS. Pytania, ćwiczenia.
Bibliografia (569)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl