Telefunken "Telewizyjna lampa obrazowa"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 8000 + 150egz., Warszawa, 1960
Z języka niemieckiego przetłumaczyli inż. L.Niemcewicz i inż. W.Trusz

A. Budowa i zasady pracy kineskopu (7)
Ogólne zasady działania kineskopu.
Bańka.
Wyrzutnia.
Katoda.
Przyspieszanie elektronów.
Elektroda sterująca.
Elektroda przyspieszająca.
Pierwsza anoda.
Soczewka ogniskująca.
Droga elektronów.
Metalizowanie ekranu (aluminizowanie)
Barwa świecenia ekranu.
Kontrast.
W jakim celu wykonujemy część czołową bańki kineskopu ze szkła szarego?
B. Podstawy fizyczne działania kineskopu (23)
Pole magnetyczne zakrzywia tory elektronów.
Cewki odchylające.
Różnica potencjałów i różnica poziomów.
Pole elektryczne zakrzywia tory elektronów.
Sterowanie prądu promienia.
Soczewka katodowa.
Soczewki elektryczne i optyczne.
Soczewki elektryczne przyspieszające i nie przyspieszające.
Magnetyczne odchylanie promienia elektronowego.
Dlaczego stosuje się odchylanie magnetyczne.
Soczewki magnetyczne.
Magnes centrujący.
Wyrzutnia o niesymetrycznym układzie elektrod.
Przesłona.
Jeszcze raz o barwie świecenia ekranu luminującego.
Inne zadania, jakie spełnia metalizowanie ekranu.
Hamowanie elektronów przy uderzeniu w ekran lampy.
Ekran kineskopu i zjawisko fluorescencji.
Promieniowanie fal (fale elektromagnetyczne).
Rentgenowskie promieniowanie ekranu oraz promieniowanie naturalne.
C. Dane techniczne i warunki pracy kineskopu (59)
Cechy charakterystyczne kineskopu.
Dane ogólne.
Wartości robocze.
Wartości graniczne.
Pojemności.
Charakterystyki.
Wymiary.
Znaczenie zwiększonego kąta odchylania.
Praca kineskopu.
Wytwarzanie wysokiego napięcia.
Sterowanie kineskopu.
D. Produkcja kineskopów (73)
Co przez to rozumiemy.
Różnice w stosunku do produkcji lamp wzmacniających.
Zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę.
Produkcja taśmowa.
Oczyszczanie bańki.
Nanoszenie luminoforu.
Nanoszenie błonki organicznej.
Nanoszenie wewnętrznej warstwy przewodzącej.
Aluminizowanie.
Wyżarzanie ekranu.
Kontrola ekranu w ciemni.
Wpawanie układu elektrod.
Wytwarzanie próżni w piecu elektrycznym (piec pompowy).
Prace wykończeniowe.
Czernienie zewnętrzne.
Próby końcowe.
Skorowidz.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl