Leopold Temerson "Elektrotechnik"

Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik",
wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 10400 egz., 1949

Przedmowa.
Przedmowa do wydania pierwszego.
Przedmowa do wydania drugiego.
Część I. Podstawy elektrotechniki.
Istota elektryczności (1)
Rozdział I. Prąd stały (4)
Obwód elektryczny. Oporność przewodników. Łączenie źródeł i odbiorników. Praca i moc elektryczna. Magnetyzm i elektromagnetyzm. Chemiczne działanie prądu.
Rozdział II. Prąd zmienny (59)
Powstawanie prądu zmiennego. Wartość skuteczna. Prawo Ohma dla prądu zmiennego. Moc prądu zmiennego. Prądy trójfazowe. Moc prądu trójfazowego.
Część II. Maszyny elektryczne.
Rozdział I. Maszyny prądu stałego (83)
Maszyna prądu stałego jako prądnica. Maszyna prądu stałego jako silnik. Oddziaływanie twornika. Komutacja. Uzwojenia maszyn prądu stałego. Uszkodzenia w maszynach prądu stałego. Rozbiórka maszyn uszkodzonych.
Rozdział II. Maszyny prądu zmiennego (115)
Prądnice prądu zmiennego. Silniki prądu zmiennego. Uzwojenia maszyn prądu zmiennego. Spółczynnik mocy silnika indukcyjnego. Uszkodzenia w silnikach asynchronicznych. Silniki komutatorowe (kolektorowe).
Rozdział III. Transformatory (141)
Transformator jednofazowy. Transformator trójfazowy. Budowa transformatora. Chłodzenie transformatorów. Transformatory o jednym uzwojeniu (autotransformatory). Łączenie równoległe transformatorów.
Rozdział IV. Przetwarzanie prądu (151)
Przetwornice. Prostowniki.
Część III. Urządzenia elektryczne prądu silnego.
Wstęp. Znaczenie przepisów budowy urządzeń elektrycznych.
Rozdział I. Przewody elektryczne (163)
Rodzaje przewodów. Zakładanie przewodów w budynkach. Kable. Przewody napowietrzne.
Rozdział II. Przyrządy rozdzielcze i zabezpieczające (209)
Liczniki instalacyjne. Wyłączniki wysokiego napięcia. Zabezpieczenie przewodów i odbiorników.
Rozdział III. Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne (224)
Technika oświetleniowa. Ogrzewanie elektryczne.
Rozdział IV. Zasady projektowania instalacji elektrycznych (238)
Obliczanie przewodów. Instalacja w budynkach mieszkalnych.
Rozdział V. Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych (257)
Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Zabezpieczenia przeciw porażeniom.
Część IV. Miernictwo elektryczne.
Rozdział I. Przyrządy do mierzenia prądu, napięcia i mocy (266)
Miernik z ruchomą cewką. Miernik elektromagnetyczny. Miernik elektrodynamiczny. Miernik indukcyjny. Miernik cieplny. Częstościomierz. Mierniki samopiszące.
Rozdział II. Liczniki energii elektrycznej (278)
Licznik prądu stałego. Licznik prądu jednofazowego. Licznik prądu trójfazowego.
Rozdział III. Transformatorki miernikowe, czyli przekładniki (285)
Tabela symboli graficznych w planach instalacyjnych (289)
Tabela symboli graficznych przyrządów pomiarowych (290)
Wykaz najważniejszych narzędzi monterskich (292)
Skorowidz (293)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl