W.A. Trembiński "Prostowniki stykowe"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, nakład 3000 + 150 egz., Warszawa, 1960

Wstęp (5)
1. Określenia i oznaczenia (7)
2. Płytki prostownicze (9)
Uwagi ogólne.
Płytki prostownicze miedziowe.
Płytki prostownicze selenowe.
3. Układy stosów prostowniczych (23)
Uwagi ogólne.
Układy jednofazowe.
Układy trójfazowe.
Wybór układu.
Niezbędne napięcia zmienne.
4. Stosy prostownicze (30)
Uwagi ogólne.
Stosy prostownicze z płytek prostowniczych miedziowych.
Stosy prostownicze z płytek selenowych.
5. Układy prostowników (41)
Uwagi ogólne.
Układy z regulacją ręczną.
Układy z regulacją samoczynną.
6. Prostowniki dla potrzeb łączności spotykane w Polsce (55)
Uwagi ogólne.
Prostowniki bez samoczynnej regulacji.
Prostowniki z samoczynną regulacją.
7.Wytyczne instalowania, uruchamiania i konserwacji prostowników (73)
Rodzaje wykonania prostowników.
Miejsce ustawienia (lub zawieszenia).
Chłodzenie.
Dopuszczalna temperatura części składowych prostowników.
Doprowadzenia przewodów i zabezpieczenia.
Uziemienie obudowy.
Uruchomienie.
Wytyczne konserwacji.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl