F.E. Terman "Radiotechnika" - tom 1

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1,
Warszawa 1952
(tłumaczenie St.Kielan, L.Łukaszewicz, B.Paszkowski, A.Smoliński, L.Knoch, J.Groszkowski)

Rozdział 1. Elementy radiokomunikacji (7)
Fale radiowe. Promieniowanie energii elektrycznej. Wytwarzanie i kontrola mocy o częstotliwości radiowej.
Rozdział 2. Elementy obwodu (21)
Indukcyjność. Indukcyjność wzajemna i współczynnik sprzężenia. Zjawisko naskórkowości w cewkach i przewodnikach przy częstotliwościach radiowych. Kondensatory i dielektryki. Kondensatory używane w radiotechnice. Cewki obwodów rezonansowych. ekranowanie magnetyczne i elektrostatyczne. Zadania.
Rozdział 3. Własności obwodów ze stałymi skupionymi (63)
Rezonans szeregowy. Rezonans równoległy. Obwody sprzężone indukcyjnie. Typowe przypadki obwodów sprzężonych. Uogólnione obwody sprzężone. Filtry pasmowe. Twierdzenie Théveinna. Dopasowanie oporności. Zadania.
Rozdział 4. Obwody o stałych rozłożonych (114)
Podstawowe zależności dla linii długich. Fale pierwotne i odbite w linii długiej. Stałe linii długiej. Oporność pozorna linii długiej. Własności linii długiej bez strat. Wykresy linii długiej. Linie długie jako obwody rezonansowe i jako elementy obwodów. Linie sztuczne. Zastosowanie linii długiej dla dopasowania oporności oraz jako transformator. Różne zastosowania linii długiej. Falowody. Rozważania ogólne. Falowody prostokątne. Falowody kołowe. Fale stojące, odbicie i oporność w falowodach. Różne własności falowodów. Rezonatory wnękowe. zadania.
Rozdział 5. Podstawowe właściwości lamp elektronowych (207)
Lampy elektronowe. Elektrony, jony i ich ruchy. Emisja termoelektronowa. Emisja wtórna. Dioda. Ładunek przestrzenny. Trioda. Działanie siatki czynnej. Współczynniki triody. Pentoda. Tetroda. Tetroda wiązkowa. Współczynniki pentody, tetrody i tetrody wiązkowej. Matematyczne przedstawienie charakterystyk lamp. Różne zagadnienia dotyczące lamp wysokopróżniowych. Zjawiska wielkiej częstotliwości i czasu przelotu w diodach, triodach i pentodach. Optyka elektronowa. Soczewki elektrostatyczne. Lampy oscyloskopowe. Lampy gazowane. Lampy krótkofalowe. Zadania.
Rozdział 6. Wzmacniacze lampowe o niestrojonej oporności obciążenia (nierezonansowe) (301)
Wzmacniacze lampowe. Układ zastępczy wzmacniacza lampowego. Wzmacniacze oporowe. Wzmacniacze transformatorowe. Wzmacniacze napięciowe wizyjne (szerokopasmowe). Zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczach. Analiza oparta na metodach graficznych. Matematyczna analiza zniekształceń nieliniowych i modulacji skrośnej we wzmacniaczach. Wzmacniacze oporowe i wzmacniacze wizyjne zaprojektowane dla dużych napięć wyjściowych. Wzmacniacze mocy klasy A. Transformatory wyjściowe we wzmacniaczach klasy A. Wzmacniacze przeciwsobne klasy A. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości klasy B i AB. Wzmacniacze o podstawie anodowej (wtórniki katodowe). Wzmacniacze z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Różne rozważania dotyczące wzmacniaczy nierezonansowych. Zadania.
Rozdział 7. Wzmacniacze rezonansowe (474)
Rezonansowe wzmacniacze napięcia. Wzmacniacz wąskopasmowy. Szerokopasmowy wzmacniacz rezonansowy. Wejściowa przewodność pozorna lampowego wzmacniacza rezonansowego. Wzmacniacze rezonansowe klasy C. Powielacze częstotliwości klasy C. Wzmacniacz liniowy. Lampowy wzmacniacz klasy C lub podobnego typu pracujący przy ultrawielkich częstotliwościach. Lampa o fali bieżącej. Zadania.
Rozdział 8. Generatory lampowe (584)
Typowe układy generatorów lampowych. Częstotliwość generatorów i jej stabilizacja. Generatory kwarcowe. Generatory ultrawielkiej częstotliwości. Generatory laboratoryjne. Drgania pasożytnicze. Klistrony refleksowe. Klistronowe generatory mocy i powielacze częstotliwości. Generatory magnetronowe. Zadania.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl