Włodzimierz Trusz "Teletechnika"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,
wydanie IV poprawione, nakład 3000+200egz.,
Warszawa, 1967

CZĘŚĆ PIERWSZA
1. Znaczenie elektrotechniki w rozwoju cywilizacji (7)
2. Podstawowe pojęcia z  fizyki (8)
3. Budowa atomu. Elektrostatyka (20)
4. Obwód prądu elektrycznego (34)
5. Prawo Ohma i oporniki (39)
6. Łączenie oporności (47)
7. Łączenie źródeł prądu (54)
8. Praca i moc prądu elektrycznego (59)
9. Cieplne działanie prądu elektrycznego (62)
10. Chemiczne działanie prądu elektrycznego (67)
11. Magnetyzm i elektromagnetyzm (84)
12. Indukcja elektromagnetyczna (97)
13. Działanie pola magnetycznego na przewodnik wiodący prąd (108)
14. Prąd zmienny (115)
15. Obwody prądu zmiennego (121)
16. Prąd trójfazowy (132)
CZĘŚĆ DRUGA
17. Ogólne wiadomości o telekomunikacji (150)
18. Ogólne wiadomości o urządzeniach telekomunikacyjnych (155)
19. Telekomunikacyjne linie napowietrzne (164)
20. Telekomunikacyjne linie kablowe (176)
21. Aparaty telefoniczne (197)
22. Łącznice telefoniczne ręczne (218)
23. Łącznice telefoniczne automatyczne (247)
24. Połączenia telefoniczne międzymiastowe (270)
25. Urządzenia dodatkowe (287)
26. Najczęstsze uszkodzenia w urządzeniach telefonicznych i ich usuwanie (299)
27. Aparaty telegraficzne (339)
28. Drobne uszkodzenia w urządzeniach telegraficznych i ich usuwanie (367)
29. Telekomunikacja przewodowa wielokrotna (nośna) (375)
30. Urządzenia radiowe (407)
Wykaz literatury (430)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl