Bogdan Unrath "Wzmacniacze elektroniczne", część 1

Wojskowa Akademia Techniczna, nakład 557 + 25egz., Warszawa, 1969

Przedmowa
1. Określenia podstawowe i klasyfikacja układów wzmacniających (7)
2. Podstawowe wielkości charakterystyczne wzmacniaczy (11)
Wzmocnienie i sprawność.
Zniekształcenia liniowe oraz charakterystyki częstotliwościowe i czasowe wzmacniacza.
Zniekształcenia nieliniowe.
Parametry wyjściowe i wejściowe.
Charakterystyka amplitudowa i zakres dynamiczny.
Zakłócenia i szumy własne wzmacniacza.
3. Zasady budowy układów wzmacniających (43)
Schemat budowy wzmacniacza i podstawowe zależności dla wzmacniacza wielostopniowego.
Układy pracy elementów czynnych.
Układy zasilania elementów czynnych.
Układy sprzężeń międzystopniowych.
Układy symetryczne.
4. Praca elementu czynnego w układzie wzmacniacza (79)
Charakterystyki robocze.
Graficzne metody analizy zniekształceń nieliniowych.
Klasy pracy elementów czynnych.
Właściwości lampy elektronowej w podstawowych układach pracy.
Właściwości tranzystora w układach wzmacniających.
5. Podstawowe układy stopni wstępnego wzmocnienia (171)
Uwagi ogólne i metody analizy.
Wzmacniacz oporowy ze sprzężeniem pojemnościowym.
Wzmacniacz transformatorowy z lampą i tranzystorem.
Literatura (320)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl