Bolesław Urbański "Magnetofony i gramofony"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, zmienione i poprawione (tytuł pierwszego wydania: Zapisywanie i odczytywanie dźwięku w radiofonii), nakład 3500 + 130 egz., Warszawa, 1958

" Książka omawia metody magnetycznego i mechanicznego zapisywania oraz odczytywania dźwięków. Ponadto zawiera ona opisy stosowanych do tego celu urządzeń i materiałów.
Książka ta jest przeznaczona dla pracowników radiofonii, telewizji, kinematografii, wytwórni płyt gramofonowych oraz będzie ceną pomocą dla słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych"
1. Znaczenie nagrywania i odtwarzania dźwięków (7)
2. Metody zapisywania i odczytywania dźwięków (9)
3. Ogólne podstawy techniki nagrywania i odtwarzania dźwięków (11)
Stałe w czasie odchylenia prędkości przesuwu.
Stopień nierównomierności przesuwu.
Odczytywanie ze zmienną prędkością przesuwu pojedynczego tonu zapisanego przy stałej prędkości przesuwu.
Odczytywanie ze stałą prędkością pojedynczego tonu zapisanego przy zmiennej prędkości przesuwu.
Zapisywanie i odczytywanie przy zmiennej prędkości przesuwu.
Zniekształcenia spowodowane nierównomiernością przesuwu.
Wskaźnik nierównomierności przesuwu.
4. Magnetyczne zapisywanie i odczytywanie dźwięków (29)
Zasady i normy.
Nośniki magnetyczne.
Magnetofony taśmowe.
Magnetofony drutowe.
Magnetofony płytowe.
Magnetofony specjalne.
Postępowanie przy zapisywaniu, odczytywaniu i montażu.
Wierność odczytywanego sygnału.
Kopiowanie zapisów na taśmach magnetycznych.
Pomiary.
5. Mechaniczne zapisywanie i odczytywanie dźwięków (230)
Zasady i normy.
Napęd talerza.
Urządzenia i materiały do zapisywania dźwięków.
Kopiowanie zapisów - płyty twarde.
Gramofony.
Postępowanie przy zapisywaniu i odczytywaniu.
Wierność odczytywanego sygnału.
Pomiary.
6. Zapisywanie metodą Philipsa-Millera i optyczne odczytywanie dźwięków (354)
Zapisywanie.
Odczytywanie.
Przesuw taśmy.
Aparatura do zapisywania i odczytywania.
7. Zestawienie literatury (359)
Zestawienie literatury do magnetycznego zapisywania dźwięków.
Zestawienie literatury do mechanicznego zapisywania dźwięków.
Zestawienie literatury do zapisywania metodą Philipsa - Millera.

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl